Aktuálně, Olympiády a soutěže

1. místo v krajském kole Konverzační soutěže v německém jazyce

9 Dub , 2022  

Dne 7. 4. 2022 se na Gymnáziu TGM ve Zlíně konalo krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Na vynikajícím 1. místě se umístil Jiří Preč z kvarty A.

Obsahem soutěže byl poslech s porozuměním, popis obrázku a konverzace na vylosované téma. Hodnotila se jazyková pohotovost, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Jirkovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí a úspěchů v celostátním kole.

Mgr. Monika Koubová

189