1. projekt E-twinning

Medieval towns in the mirror

 

 

POPIS A CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

rok 2010: duben – ČR, září – Rumunsko
Projekt Středověká města v zrcadle byl vytvořen již v roce 2008. Toto téma se nám jevilo jako velmi zajímavé a také přitažlivé pro studenty. Na počátku projektu stálo několik partnerů ,  bohužel náročnost této problematiky vyústila ve spolupráci pouze rumunské a české školy . Abychom získali více informací a učinili projekt atraktivnějším, rozhodli jsme zapojit do projektu také  2 muzea z Rumunska a 1 muzeum v ČR. Na projektu se rovněž podílí šermířské a divadelní skupiny obou zemí, které nám pomáhají navodit správnou atmosféru pro děti. Celý projekt probíhá v angličtině, což je pro studenty velkým přínosem.
Hlavní manažerkou projektu je rumunská kolegyně Alexandra Daian, v ČR je to Jana Řehořová a na české straně se nám podařilo přitáhnout do projektu kolegyni Janu Cahlovou. Pracujeme s dětmi od 12 do 17 let.
Cílem projektu je poznání rozdílných kultur v rámci Evropy, pochopení různorodosti a zároveň jednoty našeho společného kulturního a historického vývoje. Učíme děti poznat, že každý národ, byť malý, přispívá do celoevropského dědictví a tím i do integrace celé Evropy.
Naše aktivity spočívají v poznávání historických míst našich zemí s důrazem na středověkou civilizaci. Snažíme se podpořit jejich motivaci poznávat historii národů, jejich kulturní hodnoty, památky a životní styl. Dalším úkolem projektu je vyzdvihnout kulturní dědictví vlastní země. Studenti vyhledávají zajímavé informace o své zemi, vyrábí plakáty, kresby, prezentace, videa,dokumenty, novinové články, fotoalba, CD, pořádají výstavy, soutěže, quizy, představení. Tyto informace poté poskytujeme našim přátelům a uveřejňujeme na platformě E-twinning. Vytvořili jsme si svoji  stránku wiki, kde uveřejňujeme výsledky naší práce.
Ve druhém roce naší spolupráce jsme se rozhodli zaměřit se na hledání zajímavých historických míst a turistických destinací v obou zemích. Dalším bodem se stala výzkumná práce v muzeích . Informace o projektu byly publikovány v tisku, jak dokládají novinové články na wiki.
Naše spolupráce je naplánována do roku 2013 a do projektu od příštího roku zapojíme i mladší žáky.
38