Rozvoj klíčových kompetencí s využitím ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů v gymnáziu

geu_color_web

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07)

Název prioritní osy: Počáteční  vzdělávání (7.1.1)

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji

Číslo kola výzvy: 03

Vyhlašovatel: Zlínský kraj

Žadatel a příjemce: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.08/03.0008

Datum zahájení projektu: 1.11. 2010

Datum ukončení projektu: 30. 4. 2012

Partner projektu:  Gymnázium Uherské Hradiště

 

Cílová skupina: Žáci posledních dvou ročníků vyššího gymnázia naší a partnerské školy, který mají jako volitelný předmět  některý z předmětů související se ZSV, MA, FY, CH, BI, ZE. Dále žáci vyššího gymnázia, kteří mají povinný předmět IKT.

 

Rozpočet projektu:      1 897 498,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

42