Aktuálně, Olympiády a soutěže

Mezinárodní kolo Biologické olympiády

4 Zář , 2019   Gallery

Anna Hýsková má stříbrnou medaili z mezinárodní biologické olympiády! Ve dnech 14. – 21. července se naše žačka Anička Hýsková (3B) účastnila mezinárodního kola biologické olympiády (International Biology Olympiad – IBO) v maďarském Szegedu.

Postup na IBO byl zasloužený a tvrdě vybojovaný. Anička nejprve zvítězila v našem školním kole biologické olympiády, poté byla druhá v kole krajském. To jí umožnilo postup dál a v celostátním kole vybojovala deváté místo. Díky těmto krásným umístěním se dostala mezi 12 nejlepších žáků z celé ČR, kteří mohli absolvovat tzv. „nalejvárnu“ – týden zdokonalování vědomostí a testování na Univerzitě Karlově.

Na základě výsledků různých testů pak byla vyhodnocená jako jedna ze čtyř nejlepších, kteří mohli do Maďarska na IBO jet. V rámci IBO ji čekaly nejen dva soutěžní dny, ale i krásné zahájení, bohatý doprovodný program a na konci oficiální vyhlášení výsledků. V rámci olympiády žáci mimo jiné plnili různé praktické úkoly, jako např. určování travin podle zadaného klíče, pitva různých částí zvířat, sestavování elektrického článku pomocí kvasinek či práce v biologickém informačním programu.

Hodnocení celkových výsledků bylo následující: deset procent nejlepších získalo zlatou medaili, dalších 20% nejúspěšnějších stříbro a následujících 30% procent bronz. Anička se celkově umístila na 53. místě a tudíž získala zasloužené stříbro. K tomuto velkému úspěchu jí blahopřejeme a těšíme se na další úspěchy v novém školním roce!

text a foto: Mgr. Alena Ježková

171