Aktuálně, Olympiády a soutěže

Školní kolo Dějepisné olympiády – výsledky

31 Led , 2022  

Ve středu 26. 1. 2022 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Šlechta v proměnách času“.

Do řešení úkolů I. kategorie věnovaných šlechtě od konce raného středověku do roku 1648 se zapojili 3 studenti z nižšího gymnázia. S velmi vyrovnanými výsledky skončili v tomto pořadí:

1. místo: Erik Balada z KA

2. místo: Tereza Martišová z KA

3. místo: Sabina Hlůšková z TA

Ve II. kategorii soutěžilo 5 studentů z vyššího gymnázia. Chronologicky navázali na nižší kategorii a zaměřili se na středoevropskou šlechtu na pozadí dějinných událostí v letech 1648-1948.

Pořadí na prvních místech bylo následující:

1. místo: Natálie Semelová ze XA

2. místo: Zuzana Skovajsová ze 3. B

3. místo: Michaela Kráčmarová ze YA

Nejzkušenější ze soutěžících je Natálie Semelová, která v loňském školním roce postoupila do celostátního kola.

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Mgr. Eva Kopečná

264