3. projekt E-twinning

„Can different roots lead us to a common future?“

 

Ve školním roce 2013 – 2014 vznikl na naší škole nový projekt E-Twinning, v pořadí už třetí.

Dva z nich byly ohodnoceny známkou kvality a patří k nejlepším projektům v naší republice.

 

MOHOU NÁS RŮZNÉ KOŘENY DOVÉST AŽ KE SPOLEČNÉ BUDOUCNOSTI ?

To je název nového projektu , jehož cílem je pomoci vytvářet nové strategie v integraci středních škol Evropy za pomoci mezinárodních aktivit založených na mapování kořenů jednotlivých národů a hledání společných znaků. Cílem projektu je zvýšení povědomí o evropské kultuře, obohacení znalostí o jednotlivých národech, rozvíjení spolupráce při budování zodpovědných vztahů v budoucí Evropě. Naším zájmem je vytvářet reálné vztahy mezi studenty, hledat cesty ke vzájemnému porozumění .

 

JAZYK : ANGLIČTINA

VĚK STUDENTŮ: 12 – 19

OBLASTI SPOLUPRÁCE :

Cizí jazyky, dějepis, etika, evropská studia, filozofie, historie kultury, informatika, právo, náboženství, politologie, společenské vědy, zeměpis

NÁSTROJE :

Audiokonference, chat, deníky, fórum, powerpoint, video, twinspace, grafika, videokonference, virtuální výukové prostředí, web, e-mail

CÍLE :

Naším úkolem je zvýšit zájem studentů o historii a cizí jazyky, budovat partnerské vztahy mezi státy a školami, specifikovat společné zájmy, rozvíjet toleranci a respekt k jiným národům s ohledem na jejich zvyky, rodinné tradice, odlišnosti a kulturu. Náš projekt je podporován managementy škol, asociacemi rodičů, místními úřady, institucemi a obchodními společnostmi stejně jako muzei, kulturními a historickými skupinami a politickými představiteli.

POSTUP PRÁCE :

V úvodu projektu jsme se zaměřili na společné schůzky , kde jsme představili naše školy, města i země , připravili jsme prezentace, videa, quizy, kresby. Součástí naší práce se staly diskuze, videokonference, chatting.

Naším cílem je výroba bookletů, průvodců, pořádání výstav a kulturních představení.

Naše práce je součástí školních osnov a výuky, stejně jako náplní volnočasových aktivit.

Studenti jsou zodpovědní za své úkoly, vyučující za plánovací strategie a organizaci aktivit. Spolupráce je vedena na vysoké úrovni v anglickém jazyce. Součástí projektu jsou skupiny studentů různého věku, což nám umožňuje nejenom srovnání jejich výstupů, ale také různorodost naší práce. Návštěvy v jednotlivých zemích budou samozřejmou součástí projektu.

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY :

Svět se rychle mění. Jak můžeme přispět k vytváření spravedlivých společností pro příští generace ?

Kde mladí lidé nacházejí největší překážky ? Jak zastavit násilí, extremismus a netoleranci ? Jak pomoci slabším zemím zajistit jejich stabilitu ? Jak zlepšit přírodní prostředí ? Jak studenti přijímají dnešní svět ? Jak vidí svoji budoucnost ?

Všechny odpovědi na tyto otázky jsou publikovány v našem pracovním prostředí Twinspace na stránkách projektu E-twinning.

Vedoucí projektu :
Mgr. Jana Řehořová
Mgr. Jana Cahlová

16