4. projekt E-twinning

Being young in Europe.   What we are into…!!!

 

Projekt navazuje na společnou práci, která se zrodila v roce 2008 mezi Itálií, Českou republikou , Rumunskem a pozdějším partnerem Německem . Hlavním tématem všech projektů byly různorodé kulturní kořeny sjednocené evropskou identitou. Nově, Česká republika, Německo a Itálie by rádi navázali na dřívější spolupráci právě prostřednictvím platformy E twinning. To se může uskutečnit zvláště díky tématům, která jsou blízká všem mladým lidem / od zajímavých míst přes literaturu, náboženství, hudbu, módu, až k aktuálním problémům doby…/Navíc chceme rozšířit naši spolupráci na základě vytvoření nové hry, ve které bude každý moci projevit svoji kreativitu, smysl pro společnou práci a zejména schopnost komunikovat plynně v cizím jazyce.

Předměty :

Cizí jazyky, dějepis, design a architektura, evropská studia, historie kultury, informatika/ ICT, jazyk a literatura, matematika, mediální výchova, náboženství, občanská výchova, přírodní vědy

Jazyk:

Angličtina

Věk žáků:

12 – 19

Používané nástroje:

Chat, Deník projektu , e-mail, fórum, jiný software (powerpoint, video, grafika), twinSpace, videokonference, virtuální výukové prostředí (komunity, virtuální třídy, …)

The project is the follow-up of a common work, which was born on etwinning between Italy, Czech Republic , Romania, with the participation of Germany, as latest partner. The main topic was about the different cultural roots united in a common European identity. In particular, Italy, Germany and the Czech Republic would like to go on with their previous exchange and cooperation through etwinning. This will be done, finding topics of common interest among young people ( from places,to literature, to religion, to music, to fashion, to burning issues ecc…). Moreover they would enhance their cooperation through the creation of a table-game, in which everybody should be able to express their creativity, collaborative spirit and skills and be able to communicate effectively in the foreign language.

The following objectives will be valued by the partners: Be able to communicate about different topics concerning our common European citizenship (religion, stereotypes, common burning issues ecc…) The competences to be implemented are: Be able to share ideas about a common topic Be able to contribute to a shared story in which the main traits of one“s own national identity emerge Be able to introduce your class, school and town Be able to talk about one“s own preferences. About designing a game: Be able to codify /decodify Be able to set and follow logical sequence Be able to explain/ understand regulations or instructions Be able to create the tools for a table-game Be able to cooperate, solve problems, and find solutions Be able to give a proper feedback .
Předměty:

Cizí jazyky , Cross Curricular , Design a konstruování , Dějepis , Evropská studia , Historie kultury , Informatika/ICT , Jazyk a literatura , Matematika , Mediální výchova , Náboženství , Občanská výchova , Přírodní vědy

Jazyky:

EN

Věk žáka:

15 – 17

Používané nástroje:

Chat, Deník projektu , e-mail, Fórum, Jiný software (Powerpoint, video, grafika), TwinSpace, Videokonference, Virtuální výukové prostředí (komunity, virtuální třídy, …)

Cíle :

Následující parametry budou hodnoceny partnery:

* Být schopen komunikovat o různých tématech týkajících se evropského občanství

/ náboženství, stereoptypy, společná horká témata…/

* Budou implementovány následující kompetence:

* Být schopen sdílet nápady ke společnému tématu

* Přispět ke sdílenému příběhu, ve kterém se objeví stopy národní identity

* Být schopen představit svoji třídu, školu a město.

* Být schopen o svých vlastních preferencích

* O vytvoření hry – kodifikace, logická linie, schopnost vysvětlit/ porozumět regulacím či návodům

* Být schopen vytvořit nástroje ke hře

* Být schopen spolupráce, řešení problémů a nalézání řešení

* Schopnost zpětné vazby
Step 1: get in touch Introduce your school, class and town.Introduce your country Step 2: find common topics to talk about (ex. religion and the value of the Church in Europe) Step 3: Write a shared-story in which the common stereotypes of a country come out clearly Step 4: design and create a table-game exchanging creative ideas and material Step 5: define the rules of the games and write them down. Step 6: play the game together (through Skype) or separately at school or in an exchange in presence. Procedure: -single contributions in sharing / writing ideas -group work in the game design. -documentation of the steps -weekly contacts among partners -feedback.

Postup práce :

Krok 1 – představení školy, třídy a města

Krok 2 – najít společná témata / např. náboženství a křesťanské hodnoty ve škole

Krok 3 – napiš sdílený příběh, ze kterého jasně vyplynou stereotypy typické pro zemi

Krok 4 – navrhnout kreativní hru

Krok 5 – definovat pravidla hry

Krok 6 – hrát společně hru prostřednictvím Skypu nebo v rámci výměny

Procedura: sdílení příspěvků, návrhy, skupinová práce, dokumentace, spolupráce partnerů, zpětná vazba

Očekávané výsledky:

Studenti si zlepší své komunikační dovednost idíky smysluplnému užití cizího jazyka.

Zlepší si své schopnosti spolupracovat a sdílet své názory na společnou věc.

Budou umět diskutovat o svých zájmech a schopnostech. Zlepší si své logické myšlení a schopnost řešit problémy. Dovedou ustanovit pravidla a dodržují je. Zlepšují si grafické dovednosti i užívání ITC a dalších aplikací.

Students will improve their communication skills through the use of the foreign language for a meaningful purpose. They will improve their collaborative skills in giving and sharing ideas about a common- interest topic or writing a part of a shared story. They will be able to talk and share ideas abou their interests and (dis) likes. They will improve their logic skills in designing a game. They will improve their ability to solve problems They will learn to set / follow common rules They will use their graphic skills. They will better their use of ITC and suitable apps.

11