Aktuálně, Olympiády a soutěže

Univerzitní olympiáda z anglického jazyka

12 Pro , 2016  

25.11. proběhla ve Zlíně 6. Univerzitní olympiáda v anglickém jazyce. David Strnad z 1.B se svou prací Tvůrčí psaní obsadil 3. místo a Iveta Lahutová ze 4.B obsadila s prezentací 1000 km na kole 4. místo. Tuto soutěž, která je součástí projektu „Učíme se navzájem“, pořádá Ústav moderních jazyků a literatur Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně pro studenty středních škol zlínského regionu, kteří tak mají možnost prověřit si na univerzitní půdě své znalosti anglického a německého jazyka.

Pozvání letos přijalo celkem 16 středních škol z regionu, přičemž do finálového kola postoupili studenti z celkem 13 středních škol. Porota sestavená ze zástupců vyučujících FHS UTB ve Zlíně, vyučujících středních škol a studentů FHS hodnotila jazykové kompetence, prezentační dovednosti, schopnost vypořádat se s daným tématem, osobní zkušenosti, originalitu tématu a v neposlední řadě i dovednosti studentů reagovat na kladené dotazy.
Naši školu reprezentovali 2 studenti a oba dosáhli vynikajících výsledků.

15