Aktuálně, Olympiády a soutěže

Best In Deutsch Daniel Moštěk

30 Led , 2017  

Nejlepšího výsledku dosáhl Daniel Moštěk ze septimy A, který vybojoval skvělé 9. místo ve velké konkurenci mezi téměř 3000 studenty.

Dne 23. 11. 2016 se studenti našeho gymnázia zúčastnili  celostátní  soutěže Němčinář roku, poprvé se zapojením dalších evropských zemí pod názvem BEST IN  DEUTSCH 2016_17.  Naše gymnázium obsadilo ve velké konkurenci 78. místo z celkového počtu 211 škol.

Na naší škole se do ní zapojilo 21 žáků z vyšších ročníků. Soutěž proběhla formou online testu, který byl velmi obtížný a měl být absolvován co nejrychleji během 60 minut. Obsahoval poslechovou část, čtení s porozuměním a gramaticko-lexikální část. Kromě nasbíraných bodů se do výsledného hodnocení započítával i čas, v němž studenti test dokončili. Pro pořadí škol byl důležitý průměr bodů, kterého dosáhla vždy pětice nejlepších žáků dané školy.

Prvních 20 soutěžících obdrželo od sponzorů také věcné ceny. Slavnostní předání diplomu a cen Danovi Mošťkovi proběhlo ve středu 24. ledna 2017. Pan Lukáš Kerhart, jeden z organizátorů soutěže ze společnosti Czech – us, v následné besedě zdůrazil význam studia cizích jazyků i studijních pobytů v zahraničí pro osobnostní rozvoj studentů.

Danovi blahopřejeme k úspěchu, děkujeme i dalším našim soutěžícím a doufáme, že se příštího ročníku zúčastní ještě více zájemců o německý jazyk.
PhDr. Jana Ortová

5