Aktuálně, Olympiády a soutěže

Absolventka uherskobrodského gymnázia slaví další vědecký úspěch

22 Bře , 2021  

V loňském školním roce zakončila studium na našem gymnáziu úspěšným složením maturitní zkoušky studentka Anna Hýsková, která slaví další velký úspěch na poli vědy již v prvním ročníku vysoké školy Univerzity Palackého v Olomouci.
Anička projevovala velký zájem o přírodní vědy již od prvního ročníku na gymnáziu. K velkému balíku přírodovědných znalostí přidávala podrobnější a složitější poznatky, které získávala jak díky samotnému studiu, tak i díky přírodovědným soustředěním a odborným projektům, kterých se účastnila.

Studiu přírody zasvětila i většinu svého volného času, což přineslo zasloužené úspěchy a Anička obsazovala první místa v olympiádách a soutěžích. Z těch nejvýznamnějších mohu zmínit např. účast v mezinárodním kole Biologické olympiády kategorie A se skvělým umístěním, nebo obsazení 1. místa v republikovém kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v loňském roce, které vedlo k udělení ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za SOČ.

Od druhého ročníku na gymnáziu se Anička zaměřovala na oblast botaniky a molekulární biologie, v čemž jí velmi pomohla i práci v laboratoři na UP v Olomouci pod vedením Martina Fellnera. S ní přišla i první vědecká práce např. Interakce modrého světla a hormonů auxinů v růstu a vývoji rostlin, se kterou obsadila výše zmiňované 1. místo.

A její úspěšná vědecká kariéra pokračuje i nadále. Díky pilné práci se v letošním roce zúčastní nejprestižnější mezinárodní vědecké středoškolské soutěže Regeneron ISEF. Každoročně se této soutěže účastní až 1800 studentů z osmdesáti zemí světa, přičemž Anička patří do vybrané trojice studentů, kteří v ní budou letos zastupovat Českou republiku.
Přejeme jí jak úspěšnou reprezentaci, tak hodně elánu do dalšího bádání!

Mgr. Alena Ježková

Další informace najdete na adrese: https://www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/studentka-anna-hyskova-se-zucastni-prestizni-mezinarodni-souteze-regeneron-isef/

51