Administrativní úsek

Jméno a příjmení
Funkce
Telefon
E-mail
Dana Mikesková hospodářka 572 633 085 dana.mikeskova@gjak.cz
Bc. Hana Jankůjová účetní klapka 301 hana.jankujova@gjak.cz
Ivana Vrbová asistentka ředitele klapka 201 ivana.vrbova@gjak.cz
Andrea Pindešová knihovnice klapka 403 andrea.pindesova@gjak.cz

 

2 839