Aktuálně

Beseda s panem Jilíkem

21 Bře , 2023  

Ve středu 15. 3. se v informačním centru uskutečnilo setkání s autorem knih Žítkovské bohyně a Žítkovské čarování Jiřím Jilíkem. Besedu pro naši třídu sextu A zorganizovala paní Andrea Pindešová. Moc jí děkujeme.

Když jsme ve středu ráno usedali na židle v informačním centru, mnozí jsme nevěděli, co za překvapení pro nás bylo přichystané, a když nastal čas dávat pozor, tak jak to ve škole bývá, utišili jsme se a dali prostor panu Jilíkovi.

Předstoupil před nás, bílé vlasy stažené v culíku a s knihou v ruce, a začal vyprávět. Nejprve nám vysvětlil, kdo bohyně jsou a proč o nich víme tak zoufale málo. Uvedl jména moravského národopisce Františka Bartoše a kněze Josefa Hofera, kteří se ve svých dílech o bohyních zmiňovali, a jsou tedy důležitými prameny vědomostí o těchto ženách. Dále nám pan Jilík popsal své vlastní zkušenosti s paní Irmou Gabrhelovou a s tím, jak mu věštila budoucnost. Také jsme si se zájmem poslechli ukázky z jeho vlastní knihy Žítkovské čarování. Když nám byly předčítány říkanky, které bohyně odříkávaly při rituálech, jež prováděly, mnozí jsme si živě představovali potůčky s kouzelnou vodou a svítání slunce nad horami. A ona kouzelná atmosféra, již toto vyprávění vytvářelo, nás provázela po celou dobu besedy.

Marika Pavlíková, sexta A

 

182