Aktuálně

Budujeme! Řemeslníci nahradili žáky?

26 Bře , 2021   Gallery

Ani COVID nás nezastaví – pokračujeme v rekonstrukcích některých částí interiéru školy. Dovolte nám, abychom vás postupně informovali o konkrétních změnách.
Díl 1., 2., 3. …

Díl 1.: hudebna (učebna 117)
V hudebně bylo vymalováno, nainstalováno nové osvětlení, ozvučení, byl položen nový koberec. Protože tato učebna slouží v běžném režimu školy také jako přednášková místnost, bylo upraveno místo pro prezentujícího.

Posuďte sami, jak se dílo podařilo. Vstupte, prosím…


Díl 2.: malý krček (spojení nové budovy se starou v 1. patře)

Toto místo je o přestávkách, za standardního provozu školy, velmi frekventované. Chodit po vrzající a v některých místech i prohýbající se podlaze nebylo příjemné. Jedná se totiž o chodbu ve staré budově gymnázia, která byla postavena asi před 125 lety. Stropy jsou v této části budovy dřevěné (trámové se záklopem) a jisté úpravy už byly nutné. Odborníci si s problémem poradili. Odstranili starou podlahu, pomocí dřevěných trámků a latí vyrovnali nerovnosti a současně konstrukci zpevnili. Na takto připravený podklad připevnili dřevotřískové desky, nalepili PVC. A teď už se jen těšíme, až přijdou žáci a provedou „zátěžovou zkoušku“.

Fotografie řeknou víc…


Díl 3:  učebna 220 v 1. patře staré budovy
 

Již několik let jsme se snažili vybavit jednu učebnu počítači nebo notebooky tak, aby každý student ze třídy mohl pracovat samostatně. V rámci zapojení do projektu OP VVV Šablony II pro střední školy se to podařilo. V učebně bude celkem 34 notebooků, které najdou využití při výuce všech předmětů.

Úprav v učebně bylo poměrně dost: nové elektrické rozvody, pracovní stoly pro studenty, katedra, nové LED osvětlení, podlaha a výmalba.

Mgr. Karel Machálek
ředitel školy

 

 

 

21