Aktuálně

CHCEŠ PODNIKAT­?

21 Zář , 2016  

Od října 2016 zahajuje činnost kroužek podnikání Studentská firma

CHCEŠ PODNIKAT­?

Tak se přihlas do STUDENTSKÉ FIRMY

Přihláška (ke stažení) >>


Výuka bude probíhat od října 2016 – prosince 2016

Kroužek   STUDENTSKÁ FIRMA ( JA Czech  www.jacr.cz)

Věk:  od 14 let

Pracovní doba:   1x týdně 2 vyučovací hodiny  ∑ 20 vyučovacích hodin

(den a čas bude upřesněn dle počtu přihlášených po-čt od 14:30 nebo 15:30)

Cena:   690 Kč / 20 vyučovacích hodin

Studenti v rámci výuky tohoto předmětu založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní.

Získané kompetence v rámci programu JA Firma u studenta (ke stažení) >>

Přínos pro studenta: · znalost reálného podnikání · týmová spolupráce · schopnost diskuze, přijímání kritiky a jiných názorů, dosahování kompromisů, aktivní řešení problémů · schopnost činit rozhodnutí a nést za ně odpovědnost · aplikace kreativity a inovací nejen v podnikání · prezentační a komunikační dovednosti · efektivní využívání moderních komunikačních a informačních technologií · zvýhodnění na trhu práce · znalost principů etického chování · předpoklady pro úspěch v budoucím profesním životě

Výukový program obsahuje:

  • Tvorba podnikatelského plánu dle metody Canvas
  • Založení společnosti
  • Sestavení managementu firmy (rozdělení kompetencí)
  • Výroba produktů či poskytování služeb
  • Vedení účetnictví
  • Sestavení výroční zprávy
  • Řízená likvidace firmy

Možnost získání certifikátu ESP (Entrepreneurial Skills Pass – Certifikát podnikatelských dovedností)

http://www.jacr.cz/projekty/st%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1koly/entrepreneurial-skills-pass.aspx

Termín přihlášek:     do 30. 9. 2016

Podání přihlášky:

  1. Igor Naď dveře č.111- správce PC sítě (přihlášku vhoďte do schránky na dveřích) nebo
  2. e-mail: [email protected]

Přihláška musí obsahovat:

Jméno, příjmení, třída, kontakt,

vyhovující den a hodina kurzu  po-čt od 14:30 nebo 15:30 hod.

 

Platba proběhne při prvním setkání o kterém budete předem informováni

Kontaktní osoba:

Ing. Zita Odstrčilová

mob. 776 215 433

e-mail: [email protected]

 

Veletrh JA Studentských firem roku 2016: https://www.youtube.com/watch?v=P4l1BrCTqNI

Seznam škol, které se zapojily do JA Czech : (ke stažení) >>


V loňském školním roce jsme v rámci studentské firmy uskutečnili projekt:

 Obnova základů Pepčína:

https://www.youtube.com/watch?v=q6AgIQIdntk

https://www.youtube.com/watch?v=8ggChHr5AUAVýroční zpráva: (ke stažení) >>

 

152