Cíle projektu

geu_color_web

  1. Zavedení nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností zaměřených na aktivitu žáka, komunikaci a týmové řešení úkolů
  2. Posílení mezipředmětových vazeb ve výuce a zajištění komplexního rozvoje  klíčových kompetencí žáků
  3. Zavedení a využívání metodik práce s  multimediální technikou, materiály pro interaktivní tabuli a   e-learningem jako didaktickými nástroji k rozvoji a posílení kompetencí žáka a jeho aktivizaci vycházející ze zájmu o informační technologie
3