Aktuálně, Olympiády a soutěže

Další skvělý úspěch – krajské kolo Biologické olympiády

7 Kvě , 2021  

V sobotu 1. 5. 2021 se uskutečnilo krajské kolo Biologické olympiády. V kategorii C dosáhla skvělého úspěchu Sára Klonová z K.A, která se umístila na třetím místě. Výborného umístění dosáhla i Tereza Martišová z T.A, která skončila na osmém místě. V kategorii D nás reprezentoval Daniel Zubek ze S.A, který se umístil na devátém místě.

Soutěž probíhala online formou v prostředí Teams. Pro vstup do krajského kola byl povinný vstupní úkol s tématem Těžký život ve vodě. Sára zpracovala téma Průzkum osídlení dna pobřeží u vodních nádrží a potoků a zhodnocení kvality vody podle bioindikátorů, Tereza pracovala na tématu Spotřeba vody v domácnosti a Daniel se zabýval Pozorováním ptáků vázaných na vodní plochy. Na samostatné práci si žáci vyzkoušeli terénní práci. Učili se jak svá pozorování zaznamenat, vyhodnotit a také zpracovat v písemné práci. Všem se podařilo na výbornou a získali plný počet bodů.

Našim soutěžícím blahopřejeme, velmi oceňujeme práci navíc v náročném distančním období a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Kristýna Škrabálková

22