Aktuálně

Debrujáři na Brodexpo 2015

9 Říj , 2015  

Tématem třetího ročníku veletrhu byl zdravý životní styl. Kladl si za  cíl seznámit obyvatele uherskobrodského regionu a širokého okolí s množstvím firem, které se zdravým stylem zabývají.

 

 

Letos uherskobrodský Dům kultury hostil více než šedesátku firem a škol. Veletrh nám připomněl naši nedávnou účast na ESI v Bruselu, a tak jsme už věděli, jaké pokusy a exponáty máme předvádět takovému množství návštěvníků na malém uzavřeném prostoru.

Malé děti bavily naše automata, pokusy s elektřinou a magnetismem. Dospělí si s chutí zahráli na fujaru z instalatérských trubek i na další naše hudební nástroje z odpadových materiálů. Protože tématem veletrhu bylo zdraví, připravili jsme si nově měření přetlaku plic, měření napětí lidského článku, dráhu zručnosti, zrcadlové kreslení a optické klamy.

Přinesli jsme si také počítačové  moduly z hodin fyziky, chemie a biologie. Návštěvníkům jsme pomocí nich měřili puls a tlak, teplotu různých částí těla, sílu hlasu a vydechovaný oxid uhličitý. Zjistili jsme tak, že normální hladina oxidu uhličitého byla na našem stanovišti desetinásobně překročena, protože kulturní dům nebyl stavěný na takové množství lidí a proto některým návštěvníkům začalo být nevolno. Díky našemu upozornění správci zajistili lepší větrání.

Dva dny předvádění byly velmi náročné, ale také nás bavilo  prohlédnout si nabídku firem a ochutnat spoustu zdravých laskomin.

RNDr. Božena Rytířová

9