Olympiády a soutěže

DO 2016 – krajské kolo

1 Dub , 2016  

V úterý 22. 3. se v Kroměříži konalo krajské kolo Dějepisné olympiády. Tomáš Bráborec z TA zvítězil ziskem 102 bodů ze 110.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů a nevšedních zážitků v celostátním kole v Praze.

Mgr. Eva Kopečná

2