Aktuálně, Olympiády a soutěže

Ekologická olympiáda

17 Říj , 2022   Gallery

KK se uskutečnilo se 13.-15.10.2022 ve Valašských Kloboukách. Náš tým ve složení Štěpán Omelka ze 4.B, Štěpánka Smištíová ze 2.B a Tereza Martišová z Q.A vybojoval skvělé 4. místo.

Celá soutěž je poměrně náročná, zabývá se aktuálními tématy z ochrany životního prostředí. Letošní ročník byl zaměřen konktrétně na zvyšování biodiverzity v krajině. Soutěž je dvoudenní a probíhá ve dvou blocích – teoretickém a praktickém. Teoretická část obsahuje ústní kvíz, písemný test, určování chybných postupů v řešení zvolených problémů a analýzu dat. Teoretický blok doplňuje odborná přednáška, jejíž informace využijí studenti při zpracovávání praktického úkolu. Pro odlehčení uzavírá první soutěžní den recesistická scénka. Letos pořadatelé vymysleli velmi originální název – Zubr, kráva, ovce, jde to s náma z kopce. Úkolem studentů a jejich pedagoga bylo vtipně napsat a zahrát scénku, zahrnout do ní aktuální ekologická témata, propojit je s ústředním tématem ročníku a zároveň zakomponovat název scénky. Všem týmům se skvěle podařilo daný záměr naplnit a pozdní večer byl plný zábavy.

Druhý den pokračoval praktickým blokem – jednalo se o přípravu projektu na zadané téma, zpracování návrhu a obhajobu projektové dokumentace před odbornou porotou z řad pracovníku správy CHKO, Krajského úřadu, vysokoškolských učitelů a odborníků. Dopolední program se odehrával v terénu. Studentům byly letos představeny dvě rezervace a jejich úkolem bylo terén zmapovat, provést monitoring druhů organismů, vymyslet a navrhnout řešení, která povedou k lepší ochraně stávajících druhů a zvýšení biodiverzity celkového území, tak aby se celková rozloha zvětšila na 150 % původní plochy. Poté museli odpoledne návrh zpracovat do finální podoby a večer jej předložit a obhájit před odbornou porotou. Součástí obhajoby bylo zdůvodnit navrhovaná opatření, diskutovat nad dotazy apod.. V průběhu odpoledne ještě plnili úkoly z poznávačky, společný pohybový odlehčený úkol  pro tým včetně pedagoga.…

Praktického bloku se účastní i učitelé. Měli jsme odprezentovat zajímavou formou ostatním účastníkům vylosovaný chráněný druh a vyhrabat co nejvíc mechu na čas.

Tato soutěž skvěle připravuje studenty do života, získají zde nejen nové znalosti, ale i prezentační. Přínosem jsou nesporně také nová přátelství, zkušenosti a sdílení informací.

Náš letošní soutěžní tým si vedl skvěle, navrhovaná rozšíření daného území spolu s obhajobou byla mezi třemi nejlepšími. Ještě doladíme něco z teoretické části a příští rok můžeme zase vyrazit 😊

 

foto: https://gjakub.rajce.idnes.cz/Ekologicka_olympiada_13-15.10.2022/

 

183