Aktuálně, Olympiády a soutěže

Ekologická olympiáda – slavíme postup do republiky

31 Říj , 2019   Gallery

Paráda! Je to doma! Po dlouhé době slavíme vítězství v krajském kole Ekologické olympiády a postup do republikového finále!

S prvním padajícím listím se přiblížilo i konání dalšího ročníku (letos již 25.) krajského kola Ekologické olympiády ve Valašských Kloboukách, tentokrát v lehce pozdním termínu 24. – 26. 10. 2019 a s tématem Kvalita vody, půdy a ovzduší. Složení našeho týmu bylo letos ryze dívčí, tvořící „áčkový“ tým – Anna Hýsková (4B), Adéla Zábojníková (4B) a Adriana Martinyová (3B) pod vedením Aleny Ježkové. Do Valašských Klobouk jsme dorazily ve čtvrtek po 14. hodině a ihned po registraci nás čekalo nejen milé přivítání na tamějším gymnáziu, ale také zahájení soutěže a losování pořadí.

Naše děvčata si pro tento ročník z deseti přítomných družstev vylosovala pořadové číslo 8. Zatímco po úvodních aktivitách jsme se my učitelé odebrali do vedlejší místnosti k neformální diskuzi, žáky čekalo až do večeře několik soutěžních úkolů. Vysvětlovali ekologické pojmy, hledali chyby v textu, doplňovali křížovku a dalšími různými způsoby přesvědčovali porotu o svých zejména teoretických znalostech. Po večeři následovala informativní přednáška k danému tématu letošního ročníku a poté asi nejzábavnější část olympiády (zejména pro porotu) – recesní scénka. Podstatou této aktivity je v časovém rozmezí pěti minut pobavit porotu uměleckým zpracováním daného tématu. Po tématech z let minulých jako „Nech brouka žít“, „To je dost, žes nás taky dědku jednou vyvez“, či „Duté dřevo“, jsem čekala cokoli. Ovšem letošní název recesní scénky „Zpívaly žížaly“ předčil mé očekávání. A tak se část jídelny na internátu proměnilo v pódium, učitelé s žáky v žížaly, uvaděče či indiány a všichni zpívali, tančili či recitovali.

Protože všichni ví, že žížaly přece nezpívají a navíc nemají rády světlo, rozhodly jsme se naši scénku sehrát ve tmě a v tichu. Přesně tak, jak by takový reálný koncert žížal vypadal. Zatímco Anička koncert uváděla, my tři jsme pět minut dováděly na zemi a imitovaly zpěv – nezpěv, hru – nehru na nástroje a tanec – netanec, čímž jsme si vyplazily krásných sedm bodů. Druhý den jsme hned brzy z rána vyjeli na dvě exkurze – do čističky odpadních vod ve Valašských Kloboukách a do Ekocentra v Hostětíně na kořenovou čističku. Zbývající část dne jsme všichni strávili ve Vysokém Poli v Envicentru a v jeho okolí. Žáci plnili další samostatné úkoly jako např. poznávačku přírodnin, návrh a realizaci filtru vody, prováděli swot – analýzu, dotazníkové šetření a pracovali na projektu ke stavbě vodní nádrže s pitnou vodou. Nás učitele čekala práce na motivačním plakátu k ekologické osvětě a společně s žáky „hmatovka“.

Po návratu do Klobouk a pozdní večeři následoval závěr olympiády – obhajoba projektu, která celou olympiádu završila. Každý dílčí úkol byl obodován a nutno podotknout, že náš tým ve většině z nich dosáhl na plný počet. Díky tomu jsme s náskokem více než 30 bodů vybojovaly úžasné 1. místo a postoupily jsme do republikového finále, které se bude konat začátkem května na Vysočině. Děvčatům ještě jednou blahopřeji a děkuji za perfektní výkon a reprezentaci školy! Doufám, že se nám bude dařit i nadále 🙂

Mgr. Alena Ježková

10