Francie – Nimes

1) Výměnný pobyt

Ve školním roce 2013/2014 proběhl již 3.ročník projektu Naše Evropa-můj kraj, který za podpory odpovídajících krajů a města Uherský Brod organizuje Gymnázium Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Gymnázium Alphonse Daudeta v Nîmes ve Francii.Tento projekt se soustředí zejména na zkvalitňování komunikace mezi mladými evropskými občany (studenty), na poznávání společných tradic a odlišných zvyklostí a přispívá k dotváření obrazu o možnostech „Evropské unie“.
Projektu se v roce 2014 zúčastnilo 30 studentů, z toho 15 studentů z gymnázia GJAK a 15 francouzských studentů. Po týdenním dubnovém pobytu ve Francii, kde měli studenti bohatý poznávací program, byli přijati zastupiteli kraje Languedoc-Roussillon v Montpellier a zorganizovali malý koncert na půdě tamního gymnázia, přivítali moravští studenti Francouze v květnu, aby jim nabídli pestrý program s tématem Doba hraběte Václava z Kounic. Patronem letošní české části projektu byl pan Daniel Landa, který studentům v přímém přenosu připomněl, jakými důležitými hodnotami pro člověka jsou vzdělání a tolerance. Během tří let se jenom z české strany zúčastnilo projektu více jak 60 studentů.

Výměnné pobyty Gymnázia JAK Uherský Brod a Gymnázia v Nimes ve Francii finančně podporuje město Uherský Brod.
LOGOUB

francie1

2) Úspěch studentek v soutěži francouzského šansonu a účast na euroregionálním kole v Ostravě

V březnu 2014 se naše studentky zúčastnily republikového kola soutěže ve francouzské písni, která se konala v Ostravě pod záštitou Města Ostrava, Francouzské ambasády a Alliance française v Ostravě. Děvčata Barbora Kubáníková, Katja Walderová a Magdaléna Janigová obsadila první tři místa ve výrazné konkurenci a zajistila si tak postup do euroregionálního kola, kam byl pozván také pěvecký sbor Gymnázia JAK Campana, aby vystoupil na závěrečném koncertě kapely Joela Brose.

joel1m

 

744