GJAK 2011

Další akce projektu E-twinning

Od 7. do 12. října 2011 probíhalo na naší škole další setkání partnerských
škol v rámci projektu E-twinning. Tentokrát jsme přivítali studenty
italského lycea z města Gubbio a jejich vyučující. Společně jsme
absolvovali několik zajímavých akcí, jejichž cílem bylo seznámení se
s naším regionem a hlavně s životem v naší zemi.
Italští partneři nešetřili chválou na naši pohostinnost. Studenti našeho
gymnázia Jarmila Havelková, Kamila Dufková, Tereza Beňovská a Marie
Mičková, David Novák, Martin Franc, Filip Rajchl a Ondra Vaculík
se o své
partnery skutečně vzorně postarali a odměnou jim bude v měsíci dubnu
výměnný pobyt do Itálie. Velký dík patří i rodičům, kteří se na akci
podíleli a také všem, kteří tento projekt finančně podpořili.

 

gjak 2011

92