GJAK 2013

Ve dnech 2. – 7. 10. 2013 se v naší škole uskutečnilo projektové setkání studentů 4 zemí  E-Twinning. Do této akce se zapojilo téměř 50 žáků . V rámci multikulturní výchovy se studenti a učitelé Německa, Itálie a Rumunska seznámili s tradicemi Uherskobrodska. Zúčastnili se všech akcí, které nabízí Uherskobrodská pouť, byly pro ně připraveny výtvarné, hudební  i taneční dílny, zavítali do Moravského krasu a navštívili i některé školy a podniky regionu. Společným jednacím jazykem byla angličtina.

 

Cizí jazyky, dějepis, etika, evropská studia, filozofie, historie kultury, informatika, právo, náboženství, politologie, společenskévědy, zeměpis.
To není výčet předmětů z některé vysoké školy, ale oblasti, které v rámci celoevropské aktivity nazvané e-twinning objevují studenti gymnázia společně se středoškoláky z Německa, Rumunska a Itálie.
V e-Twinningu nejprve virtuálně a později i při osobních setkáních spolupracují školy z různých evropských zemí. Zvyšují si
tak znalosti o jednotlivých národech, o cizí kultuře, historii, zdokonalují se v angličtině a zvolené partnerské země poznají i osobně v rámci vzájemných setkání. Studenti gymnázia se tak už podívali do Rumunska i Německa, čeká je ještě návštěva Itálie

.
V prvních říjnových dnech se zahraniční studenti podívali k nám. „V rámci multikulturní výchovy jsme naše hosty – studenty i učitele z Německa, Itálie a Rumunska seznámili s tradicemi Uherskobrodska. Připravili jsme pro ně exkurze do ZUŠ a pivovaru, výlety do Luhačovic, Moravského krasu, ale také hudební, výtvarné a taneční dílny u nás ve škole. A pochopitelně navštívili i Růžencovou pouť,“říkají profesorky Jana Řehořová a Jana Cahlová, které jsou vedoucími projektu. V rámci školních dílen hosté nacvičovali tance se členy folklorního kroužku JAKUB, se sborem Campana se naučili písničku Rež rež rež, drobná rež, ve výtvarné dílně zkoušeli malovat ornamenty na keramiku.
Do eTwinningu se uherskobrodské gymnázium přihlásilo v roce 2008. Prvním společným „dílem“, na kterém studenti spolupracovali s Italy a Rumuny, byl projekt Středověká města v zrcadle, do kterého se podařilo zapojit i česká a rumunská muzea. Letos se studenti zabývají otázkou, zda nás mohou společné kořeny dovést až ke společné Evropě (jak zní doslovný anglický překlad projektu). „Projekt eTwinning není samofinancovatelný, veškeré akce si zajišťujeme sami, velké poděkování proto patří městu Uherský Brod, které je našim spolu partnerem a jediným významným sponzorem.
„Velmi si také vážíme spolupráce s rodinami studentů, kteří našim hostům věnovali nejen svůj volný čas, ale také skvělou péči a rodinné zázemí,“ dodává na závěr Jana Řehořová.

 

DSC_4965 DSC_4992 DSC00105

 

 

98