Aktuálně

Gymnázium v roce 2023

4 Úno , 2021  
Kontakty:

 • ředitel školy Mgr. Karek Machálek, tel: 572632460, e-mail: [email protected]
 • zástupce ředitele RNDr. Drahoslav Viktorýn, mobil: 605275803, e-mail: [email protected]
 • zástupkyně ředitele Mgr. Eva Kopečná, tel. (spoj.): 572633085, e-mail: [email protected]
 • zástupce ředitele Mgr. Radim Kopunec, tel. (spoj.): 572633085, e-mail: [email protected]


ŠKOLA

 • se 125letou tradicí
 • se stabilním aprobovaným pedagogickým sborem
 • s přípravou ke studiu na všech typech vysokých škol doma i v zahraničí
 • s příznivým klimatem
 • s pravidelnou spoluprací s rodiči – Spolek rodičů a přátel gymnázia
 • s fungujícím studentským parlamentem
 • se školním zpravodajem
 • videopořad o škole ke 120. výročí (video)

STUDIUM

 • 8leté a 4leté gymnázium
 • výuka 5 světových jazyků a latiny (anglický, německý, francouzský, španělský a ruský jazyk)
 • všestranná příprava, absolventi přijímáni na vysoké školy přírodovědného, technického, ekonomického, humanitního i uměleckého zaměření
 • součástí gymnázia je jazyková škola, nabízí jednoletý přípravný kurz anglického jazyka ke zkouškám FCE, úroveň B2 (video z předávání certifikátů FCE)

VYBAVENOST

 • virtuální prohlídka (Google maps)
 • moderně nadstandardně vybavené učebny a odborné posluchárny
 • laboratoř biologie, fyziky a chemie
 • dvě tělocvičny
 • taneční zrcadlový sál
 • posilovna
 • tři učebny ICT
 • informační centrum
 • nově zrekonstruovaná kuchyň a školní jídelna

SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY, PROJEKTY

 • podpora talentovaných studentů
 • přední umístění mezi školami Zlínského kraje v „Excelenci středních škol“ 
 •  úspěchy v soutěžích a olympiádách v okresních, krajských, celostátních i mezinárodních kolech
 • Organizujeme okresní i krajské kolo Soutěže v programování
 • SOČ – pravidelně organizujeme krajské kolo (video)
 • zapojení do projektů ERASMUS+ (Projekt MEDIA4DEMOCRACY), DofE
 • mezinárodní konference GLOMUN v Berlíně
 • projekt IWalk
 • projekt Film a škola

SPORTOVNÍ KURZY

EXKURZE

 BESEDY

 • s významnými osobnostmi
 • s pamětníky
 • s odborníky
 • k významným výročím i k aktuálnímu dění
 • v rámci peer programu

 VOLNÝ ČAS, ZÁJMOVÁ ČINNOST, SPORT

 • folklorní soubor JAKUB (hudební a taneční složka)
 • studentský časopis Doutnák
 • francouzský šanson
 • programování
 • sportovní vyžití (hokej, posilování,…)

SPOLEČENSKÉ AKCE

 • výstavy výtvarných prací studentů
 • studentská akademie (video)
 • předplatné do Slováckého divadla v Uherském Hradišti
 • taneční kurzy
 • stužkovací večírky
 • maturitní ples

PŘIJIMACÍ ŘÍZENÍ

 • přesná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. ledna 2023
 • za předpokladu, že epidemická situace bude příznivá a bude to možné, proběhnou v únoru a březnu 2023 pro všechny zájemce přípravné kurzy z ČJ a MA k přijímacím zkouškám
 • aktuální informace budou zveřejněny na webu školy na konci ledna 2023