Gubbio 2014

NOVÝ PROJEKT „ BEING YOUNG IN EUROPE. WHAT WE ARE INTO ….“ PRÁVĚ ODSTARTOVAL.

 

Osm studentek naší školy pod vedením prof. Řehořové a prof. Cahlové  odjelo do italského města Gubbio na první zahajovací schůzku nového projektu. Ve dnech 5.- 10. 5. 2014 navštívily nejen partnerskou školu, ale také řadu významných míst italské historie – stará etruská města Gubbio a Perugia, církevní komplex v Assisi, renesanční perlu Florencii. Na cestu tam i zpět významnou měrou přispělo město Uherský Brod a další sponzoří, kteří každoročně podporují tyto mezinárodní aktivity. Více o novém projektu, o  zážitcích studentek i více fotografií najdete  pod záložkou E-twinning.

 

italy(1)
Being young in Europe.    What we are into…!!!

 

The project is the follow-up of a common work, which was born on E-Twinning among Italy, Czech Republic , Romania, with the participation of Germany, as the latest partner. The main topic was about the different cultural roots united in a common European identity. In particular, Italy, Germany and the Czech Republic would like to go on with their previous exchange and cooperation through E-Twinning. This will be done, finding topics of common interest among young people ( from places,to literature, to religion, to music, to fashion, to burning issues ecc…). Moreover they would enhance their cooperation through the creation of a table-game, in which everybody should be able to express their creativity, collaborative spirit and skills and to  be able to communicate effectively in foreign language.

Předměty:
Cizí jazyky , Cross Curricular , Design a konstruování , Dějepis , Evropská studia , Historie kultury , Informatika/ICT , Jazyk a literatura , Matematika , Mediální výchova , Náboženství , Občanská výchova , Přírodní vědy

Jazyky:

EN

Věk žáka:
15 – 17

Používané nástroje:
Chat, Deník projektu , e-mail, Fórum, Jiný software (Powerpoint, video, grafika), TwinSpace, Videokonference, Virtuální výukové prostředí (komunity, virtuální třídy, …)

Cíle:
The following objectives will be valued by the partners: Be able to communicate about different topics concerning our common European citizenship (religion, stereotypes, common burning issues ecc…) The competences to be implemented are: Be able to share ideas about a common topic Be able to contribute to a shared story in which the main traits of one’s own national identity emerge Be able to introduce your class, school and town Be able to talk about ones own preferences. About designing a game: Be able to codify /decodify Be able to set and follow logical sequence Be able to explain/ understand regulations or instructions Be able to creeate the tools for a table-game Be able to cooperate, solve problems, and find solutions Be able to give a proper feedback .

Postup práce:

Step 1: get in touch – Introduce your school, class and town.Introduce your country

Step 2: find common topics to talk about (ex. religion and the value of the Church in Europe)

Step 3: Write a shared-story in which the common stereotypes of a country come out clearly

Step 4: design and create a table-game exchanging creative ideas and materiál

Step 5: define the rules of the games and write them down.

Step 6: play the game together (through Skype) or separately at school or in an exchange in presence. Procedure: -single contributions in sharing / writing ideas – group work in the game design. -documentation of the steps -weekly contacts among partners -feedback.

 

Očekávané výsledky:
Students will improve their communication skills through the use of the foreign language for a meaningful purpose. They will improve their collaborative skills in giving and sharing ideas about a common- interest topic or writing a part of a shared story. They will be able to talk and share ideas abou their interests and (dis) likes. They will improve their logic skills in designing a game They will improve therir ability to solve problems They will learn to set follow common rules They will use their graphic skills They will better their use of ITC and suitable apps.

37