Olympiády a soutěže

Gymnázium obsadilo první místo v kraji v Excelenci

21 Říj , 2015  

Uherskobrodské gymnázium letos zvítězilo v programu zaměřeném na podporu talentovaných žáků „Excelence středních škol“, který vyhlašuje ministerstvo školství. Po loňském druhém místě se v letošním roce naše gymnázium umístilo na prvním místě mezi všemi středními školami ve Zlínském kraji.

O body do programu „Excelence středních škol“ se nejvíce zasloužili tito studenti:
Stanislav Chvíla, Jakub Píška, Radek Vítek, Stanislav Bartoš, Jiří Vozár, Jozef Hollý, Václav Jančařík, Tomáš Frenzl, Jakub Pelc

 

 

P1040674

Jiří Vozár, Jozef Hollý, Václav Jančařík, Tomáš Frenzl na Matematicko-fyzikální fakultě UK v celostátní soutěži gymnázií Fykosí fyziklání. Náš tým se umístil na 7. místě (kat – A) z 28 gymnázií Česka a Slovenska a celkově na 10. místě (všechny kategorie) z 82 gymnázií Česka a Slovenska.

 

20150319_112521

Václav Jančařík v krajském (a později celostátním) kole soutěže v programování CSS (Cascading Style Sheets)

 

Podle tohoto programu jsou střední školy hodnoceny na základě umístění studentů v olympiádách a soutěžích. Posuzují se hlavně výsledky žáků v krajských, celostátních a mezinárodních kolech soutěží, s důrazem na technické a přírodovědné obory. Na základě dosažených výsledků MŠMT finančně podporuje školy, které se do programu zapojily.

Těchto úspěchů mohlo naše gymnázium docílit jednak výborným technickým zázemím, ale především individuálním přístupem k jednotlivým studentům a nadstandardní prací našich pedagogů, kteří se talentovaným žákům věnují.

 

chvila

Český tým na Mezinárodní chemické olympiádě v Baku, po loňském 3. místě ve Vietnamu letos stříbrný Stanislav Chvíla (druhý zprava).

19