Aktuálně

Informační schůzka pro budoucí primu a první ročníky

20 Čvn , 2022  

Pro první ročníky v úterý 28. 6. 2022 od 15 hodin ve školní jídelně gymnázia, vchod od velkých schodů. Od 14 hodin proběhne focení žáků na ISIC kartu.

Pro primu ve středu 29. 6. 2022 od 15 hodin ve školní jídelně gymnázia, vchod od velkých schodů. Od 14 hodin proběhne focení žáků na ISIC kartu.

Všichni jsou srdečně zváni.

Fotografování

V průběhu prezence od 14.00 do 15.00 bude každému žákovi v předsálí školní jídelny pořízena fotografie na ISIC kartu.

Pro primu:

Na úvodní schůzku s sebou prosím přineste:
370 Kč  pro vystavení ISIC karty, která umožňuje žákovi vstup do budovy školy, objednávání
stravy, kopírování studijních materiálů a půjčování knih v informačním centru
650 Kč  jako zálohu na adaptační kurz, kterého se žáci zúčastní od 5. do 6. 9. 2022
doplatek 900 Kč bude uhrazen 1. 9. 2022

280 Kč  na zakoupení pracovních sešitů (WB) anglického jazyka: English Plus 1 (2nd edition)
(doporučujeme využít nabídku a zakoupit pracovní sešity přes školu)

(celkem za vše 1300 Kč)

Pro první ročníky:

Na úvodní schůzku s sebou prosím přineste:
370 Kč  pro vystavení ISIC karty, která umožňuje žákovi vstup do budovy školy, objednávání
stravy, kopírování studijních materiálů a půjčování knih v informačním centru
1380 Kč  jako zálohu na adaptační kurz, kterého se žáci zúčastní od 5. do 7. 9. 2022
doplatek 1 300 Kč bude uhrazen 1. 9. 2022

470 Kč  na zakoupení učebnice (SB) angl. jazyka: Maturita Solutions pre-inter. (3rd edition)
(doporučujeme využít nabídku a zakoupit učebnice přes školu)

280 Kč  na zakoupení prac. sešitů (WB) angl. jazyka: Maturita Solutions pre-inter. (3rd edition)
(doporučujeme využít nabídku a zakoupit pracovní sešity přes školu)

(celkem za vše 2500 Kč)

V případě, že si žák nebude kupovat novou učebnici a nový pracovní sešit přes školu, je třeba si pohlídat vydání (3rd edition). Učebnice ani pracovní sešit nesmí být popsané.

 

299