Aktuálně

IROP Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky

27 Dub , 2019  

Projekt, který byl realizován v letech 2016 – 2018 měl tyto části:

 • rekonstrukce učebny fyziky
 • rekonstrukce laboratoře fyziky
 • vybudování výtahu
 • vybudování bezbariérového WC
 • vylepšení konektivity internetu
 • vybudování odpočinkové zóny

Stručný popis projektu a odkazy na publicitu

Projekt IROP

 

název projektu „Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky“
registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002672
rozpočet projektu 7 751 315,- Kč
období realizace 1. 7. 2016 – 31. 12. 2018

Předmětem projektu je modernizace a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

V projektu byly realizovány:

 • rekonstrukce učebny fyziky
 • rekonstrukce laboratoře fyziky
 • vybudování výtahu
 • vybudování bezbariérového WC
 • vylepšení konektivity internetu
 • vybudování odpočinkové zóny

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Během července až září 2018 byly v našem projektu IROP ve škole zmodernizovány laboratoř a učebna fyziky. V obou učebnách byla vyměněna podlaha, provedena nová elektroinstalace, nové LED osvětlení, nový umyvací stůl. Nainstalovány dataprojektory a nové tabule. Dále byl pořízen nový nábytek, lavice i židle. K užívání byly učebny předány v říjnu 2018.

V rámci bezbariérovosti byl během měsíců červenec až prosinec 2018 postaven výtah a bezbariérové WC. V rámci konektivity byly během července až září 2018 pořízeny switche, server a další zařízení a software, tak aby byly splněny požadavky standardů konektivity. Jako odpočinková zóna byly koupeny lavičky, vysazen strom, keře a květiny a upraven vhodně terén. Předání bylo provedeno v říjnu 2018.

Všechny požadavky projektu byly splněny. Realizace projektu byla ukončena řádně ve stanoveném termínu.

Odkazy na publicitu ve sdělovacích prostředcích:

Odkaz na video v televizi Slovácko
Odkaz na publicitu na stránkách ub.cz
Odkaz na článek v Brodském zpravodaji

128