SOUBOR JAKUB

Soubor písní a tanců JAKUB

je folklórní soubor, který pracuje na Gymnáziu J.A.Komenského v Uherském Brodě již více jak 60 let. Jakožto školní soubor sdružuje mladé tanečníky, muzikanty a zpěváky z řad studentů, z nichž někteří se zde s folklórem poprvé seznamují, jiní zase uplatňují a rozvíjejí svoje dovednosti získané v jiných souborech. Navíc i jejich současní vedoucí Kristýna Škrabálková, Roman Vrba a Petr Pomajbík, kteří  učí na gymnáziu, v minulosti rovněž  prošli JAKUBem  coby studenti.
Soubor mívá obvykle 40 členů, kteří jsou rozděleni na taneční složku a doprovodnou muziku, v níž je typickým a nepřehlédnutelným nástrojem cimbál. Při vystoupeních soubor předvádí několik tanečních pásem vycházejících z tradičního folklóru Moravy a Slovenska, který je v těchto oblastech stále velmi živý a populární. Diváci rovněž mohou na účinkujících vidět několik druhů  lidových krojů používaných v Uherském Brodě a okolních vesnicích.
Pro soubor je  typický temperamentní taneční i muzikantský projev, což je dáno nejen mládím jeho členů, ale i opravdovým zájmem o tento druh lidového umění.

 


Činnost souboru JAKUB finančně podporuje město Uherský BrodCeloročně reprezentují členové souboru JAKUB značku GJAK i město Uherský Brod na nejrůznějších akcích

 


 

Soustředění souboru Jakub Ve dnech 23. – 25. 10. 2017 se uskutečnilo podzimní soustředění souboru. V počtu zhruba čtyřiceti studentů jsme pilně trénovali v RS KORD Starý Hrozenkov. Letos se téma neslo v duchu Myjavy a tance Korytná. Nechyběl ani zábavný večer s pilováním mnoha dalších tanců z našeho regionu.

Kde nás můžete vidět?

10. 11. 2017 v 9.00 na KD Uherský Brod (v programu k 15. výročí souboru Oldšava)
24. 11. 2017 na Kateřinském Jarmarku v Uh. Brodě
26. 11. 2017 v 17.00 na KD společně Joelem Brossem a dalšími hosty v Podvánočním moravskofrancouzském večeru.

 

 


Akce 2016:

6. 1.  Akademie pro veřejnost

19. 2. Maturitní ples

12. 4. Festival gymnázií Otrokovice

16. 4. Vystoupení pro důchodce v Šumicích

14. – 16. 9. Soustředění souboru ve Starém Hrozenkově

14. 10. Akademie – 120. výročí GJAK

5. 10. Vítání prezidenta ČR

15. 11. Slavnostní otevření velkých schodů

25. 11. Kateřinský jarmark

22. 12. Školní akademie


Akce 2015:

1. Zahájení XVIII. reprezentačního plesu města 17. 1. 2015

2. Fašankový průvod městem 15. 2. 2015

3. Tradičně se také účastnili Kateřinského jarmarku 26. 11. 2015


Akce 2014:

1. Zahájení XVII. reprezentačního plesu města 18. 1. 2014

2. Při Dnu otevřených památek a Dnů evropského dědictví se účastnili koncertu v zahradě Panského domu dne 21.9.2014

3. Tradičně se také účastnili Kateřinského jarmarku 28. 11. 2014

 

3 229