Aktuálně

Jazykově vzdělávací pobyt Německo – Mnichov

23 Lis , 2015  

Díky projektu Podpora výuky jazyků, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky, se v době od 8. do 14. listopadu 2015 vydala skupina dvaadvaceti studentů našeho gymnázia v doprovodu dvou vyučujících na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do Německa, konkrétně do Mnichova a jižní části Bavorska.

 

geu_color_web

 

 

 

Šestnáctiletí až osmnáctiletí studenti absolvovali výuku německého jazyka v trvání 9 vyučovacích hodin na jazykové škole v Mnichově (Sprachschule Aktiv). Dle jazykové úrovně byli rozděleni do dvou skupin po 11 studentech. Součástí výuky byla hlavně komunikace s rodilým mluvčím, skupinová práce a rozšiřování slovní zásoby na úrovni A2 – B1. S ohledem na časové možnosti byla cílem zejména cvičení poslechová a komunikační situace (konverzace). Témata konverzačních hodin lze vyhodnotit jako běžná, týkající se každodenního života např. rodina, cestování, bydlení, multikulturní společnost, výuka se zaměřovala i na procvičování gramatiky. Studenti na závěr získali certifikáty o absolvování kurzu s definicí úrovně dovedností (dle evropského referenčního rámce).

Součástí pobytu byl bohatý doprovodný program, který studentům umožnil získat a doplnit informace týkající se reálií. Studenti byli ubytováni v hlavním městě spolkové země Bavorsko – v Mnichově. Absolvovali prohlídku města s průvodcem. Navštívili nejvýznamnější památky Mnichova např. kostely Frauenkirche, Asamkirche, Michaelskirche, Neues Rathaus, Karlsplatz, Marienplatz. Dále si prohlédli budovu Musikhochschule – místo podpisu Mnichovské dohody; nejvyšší budovu města – 291 metrů vysokou Olympijskou věž (s televizní anténou a vyhlídkovým ochozem); Deutsches Museum, které s přibližně 28 000 vystavovanými předměty patří k největším muzeím vědy a techniky na světě; BMW Museum a barokní zámek Nymphenburg. Část pobytu studenti strávili i v malebném historickém městě v bavorských Alpách – Füssen. V této oblasti zavítali do zámku Neuschwanstein, který nechal postavit Ludvík II. Bavorský a absolvovali procházku kolem jezera Alpsee. Při zpáteční cestě do České republiky návštívili solné doly v Berchtesgadenu a prohlédli si rakouské město Salzburg (park Mirabellgarten, rodný dům W. A. Mozarta, Ruprechtskirche a komplex budov pro účely konání Salzburského hudebního festivalu – Salzburger Festspiele). Studenti se v průběhu pobytu seznamovali s historií, uměním a životním stylem v Německu. Všechna místa a aktivity byly vybrány tak, aby studenti získali ucelenější pohled na hostitelskou zemi, porozuměli její kultuře a zvykům a respektovali je.

Celý pobyt, výuku i poznávání reálií, můžeme hodnotit jen pozitivně. Pobyt umožnil studentům zúročit a rozšířit své jazykové vědomosti a dovednosti v praxi, dodal jim sebedůvěru v komunikaci v německém jazyce. Poměr mezi výukou a ostatními aktivitami byl rozumný, program velmi bohatý. Projekt tohoto typu je z našeho hlediska zapotřebí podporovat i do budoucna.

61