Aktuálně

Jazykově-vzdělávací pobyt Velká Británie – Londýn

20 Říj , 2015  

Díky projektu Podpora výuky jazyků, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky, se v době od 5. do 11. října 2015 vydala skupina 33 studentů našeho gymnázia v doprovodu dvou vyučujících na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do Velké Británie – Anglie, konkrétně do hlavního města Spojeného království Velké Británie a Severního Irska – do Londýna.

 

vlajka

 

geu_color_web

 

foto: Lucie Jeglová

Šestnáctiletí až devatenáctiletí studenti absolvovali výuku anglického jazyka v trvání 9 vyučovacích hodin na jazykové škole v Londýně (LSI Language Studies International). Dle jazykové úrovně byli rozděleni do skupin. Na žádost studentů a vyučujících byla součástí výuky hlavně komunikace s rodilým mluvčím, skupinová práce a rozšiřování slovní zásoby na úrovni B2 – C1. Mimo jiné si studenti upevnili znalosti frázových sloves, předložkových vazeb a podobně. S ohledem na časové možnosti byla cílem zejména cvičení poslechová a komunikační situace (konverzace). Témata konverzačních hodin lze vyhodnotit jako běžná, týkající se každodenního života. Výuka byla svědomitě organizována a na dobré úrovni. Studenti na závěr získali certifikáty o absolvování kurzu s definicí úrovně dovedností (dle evropského referenčního rámce).

 

DSC_9205x_edited

 

Součástí pobytu byl bohatý doprovodný program, který studentům umožnil získat a doplnit informace týkající se reálií. Studenti byli ubytovaní v hlavním městě Velké Británie – Londýně, absolvovali jeho prohlídku s průvodkyní v angličtině (např. Westminster Abbey, Big Ben, Buckingham Palace, Trafalgar Square, China Town). Dále absolvovali v Londýně podrobnou prohlídku zvedacího mostu nad řekou Temží Tower Bridge, Tate Gallery, která spravuje téměř 60 tisíc položek (plátna, grafiky, akvarely, sochy), plavbu lodí po Temži s odborným výkladem v anglickém jazyce, exkurzi Královské greenwichské observatoře s nultým poledníkem a individuální návštěvu muzea námořnictví a lodi Cutty Sark. Dále studenti navštívili města Hastings a Brighton (s průvodcem), kde byla zajištěna prohlídka bývalé královské rezidence Royal Pavilion. Studenti se v průběhu pobytu seznamovali s nakupováním, obchody, v rodinách se stylem bydlení, se stolováním a potravinami. Všechna místa a aktivity byly vybrány tak, aby studenti získali ucelenější pohled na hostitelskou zemi, porozuměli její kultuře a zvykům a respektovali je.

Celý pobyt můžeme hodnotit jen pozitivně. Pobyt dodal studentům sebedůvěru a možnost zúročit nabyté vědomosti v praxi. Poměr mezi výukou a ostatními aktivitami byl rozumný, program bohatý. Studenti získali mnoho dalších informací o hostitelské zemi, rozvíjeli své jazykové dovednosti při komunikaci v zahraničí. Projekt tohoto typu je z našeho hlediska zapotřebí podporovat i do budoucna.

 

125