Aktuálně, Video

Jeden den středoškolákem 2019

10 Lis , 2019   Gallery

Pro zájemce o studium na gymnáziu se v pátek 8. 11. 2019 uskutečnil projektový den Jeden den středoškolákem. Zapojilo se celkem 98 žáků z 10 základních škol.

Byli rozděleni do 7 skupin a s průvodci z řad našich studentů se vydali na putování po škole se zastávkami v laboratořích a odborných učebnách, kde pro ně byly připraveny různé zajímavé úkoly. Nabídka byla bohatá: ve fyzice měli možnost sestavit jednoduchý elektrický obvod, v chemii pracovali s plynovým kahanem, v biologii s mikroskopem. Prostřednictvím cizojazyčných textů jim bylo představeno pět u nás vyučovaných cizích jazyků, nahlédli do prostor určených pro výuku tělesné výchovy a v učebně informatiky si zkusili úpravu fotografie.

Osloveným „deváťákům“ se akce líbila. Velký dík za vstřícnost patří vedení základních škol. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Radim Kopunec

 

foto, video: Petr Zábojník

 

513