Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny (2023)

Objednávání jídla online>>

Základní informace

Ve školní jídelně je možno si vybrat ze dvou druhů jídel podle jídelníčku.

Škola nabízí studentům dietní stravování podle předpisů MŠMT:
bezlepkovou dietu a šetřící dietu na základě lékařské zprávy.
Garantem dietního stravování je nutriční terapeutka paní Dagmar Černá.

Pokud se studentovi během dopoledne udělá nevolno a on jde domů, nemusí nechat propadnout oběd, ale má možnost si jej vyzvednout v našich jídlonosičích. Od druhého dne nemoci se situace mění.

Během dalších dnů nemoci si může nechat jídlo donášet ze školní jídelny ve vlastních jídlonosičích. Za obědy odebrané v době nemoci se připlácí 38,- Kč (režijní a mzdové náklady).


Žádost o  převedení  části  finančních prostředků  z účtu školy ze stravovacího konta
školní jídelny Gymnázia J. A. Komenského  v  Uherském Brodě  (.docx ke stažení) >>


Vedoucí školní kuchyně

  • Anna Pummerová

e-mail: [email protected]
telefon: 572 637 264

Hlavní kuchařka

  • Petra Zajdová

Samostatná kuchařka

  • Jana Kovaříková

Pomocné kuchařky

  • Ivana Novotná
  • Milena Žáková
  • Jarmila Pijáčková

Cena stravného

Od 1. 2.  2023 jsou úhrady za oběd následující:

žáci do 14 let – 40,- Kč/oběd
žáci od 15 let – 45,- Kč/oběd

Děkuji za pochopení.

Mgr. Karel Machálek
ředitel školy