Konzultační hodiny

Z důvodu efektivity probíhají konzultační hodiny individuálně v předem (verbálně, mailem, chatem, telefonicky) domluvených termínech.

1 391