Kritéria přijetí ke studiu

Kritéria přijetí na Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky při Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě vycházejí z vyhlášky o státních jazykových školách a dále z vnitřního řádu Státní jazykové školy.

I. Přihlášky ke studiu

 1. Přihlášky ke studiu přijímá Jazyková škola od 16. května pro následující školní rok.
 2. Forma přihlášek je písemná s udáním jména a příjmení uchazeče, data narození, bydliště popř. telefonního resp. mailového kontaktu. Na přihlášce je zřetelně uveden druh kurzu.
  Přihlášku lze doručit i mailovou poštou na adresu [email protected]
 3. Forma přihlášky je zveřejněna na webových stránkách školy v rubrice jazyková škola pod odkazem přihláška.

II. Přijetí ke studiu

 1. Při přijímání uchazečů se vychází především z pořadí došlých přihlášek.
 2. U uchazečů, kteří se hlásí do prvního ročníku základního kurzu je vedle pořadí rozhodující zaplacení úplaty za výuku.
 3. U uchazečů do vyšších ročníků základního kurzu je vedle pořadí rozhodující úspěšné vykonání zařazovacího testu, které stanoví pořadím úspěšnosti vybrané uchazeče kurzu. V případě nezaplacení kurzovného některým z vybraných uchazečů je osloven další uchazeč, který úspěšně absolvoval zařazovací test.
 4. O termínu zaplacení zápisného a úplaty za výuku budou uchazeči včas informováni školou.
 5. Uchazečům se zájmem o základní kurz ve vyšším ročníku bude včas sdělen termín pro napsání zařazovacího testu.
 6. Při neúspěšném vykonání zařazovacího testu může být, podle naplněnosti kurzu nižšího ročníku, doporučeno studium v nižším ročníku kurzu.
 7. Informace o naplněnosti kurzu a počtu obdržených přihlášek je možné získat na tel. 572 63 30 85, klapka 201 p. Vrbová.
 8. Datum zahájení kurzů, rozvrh a seznam posluchačů bude vyvěšen od pátku prvního zářijového týdne na vstupních dveřích školy.

III. Platba zápisného a poplatků za výuku

 1. Platba zápisného a poplatků za výuku se řídí Organizačním řádem státní jazykové školy, oddíl Práva a povinnosti posluchačů. Ten ukládá provést úhradu platby za celý školní rok. Za vstupní test uhradí uchazeči částku 100 Kč (před testem).
 2. Vrácení částky představující zápisné a úplatu za výuku se řídí těmito ustanoveními
 • zápisné a úplata za výuku se celá vrací uchazeči jen v případě, že škola neotevře kurz, do kterého se uchazeč přihlásil a nedošlo k dohodě školy s uchazečem o zařazení do jiného kurzu
 • celá úplata za výuku se vrací uchazeči, který se odhlásil z kurzu nejpozději v den před zahájením kurzu, zápisné se v tomto případě nevrací
 • vrácení poměrné části úplaty za výuku je stanoveno Organizačním řádem státní jazykové školy, oddíl Práva a povinnosti posluchačů

 

1 201