Kurzovné

Č. j. GJAK/ 01/2021/JŠ

 

Vnitřní směrnice  pro stanovení výše kurzovného.
V souladu s § 3 vyhlášky 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, stanovuji tuto výši kurzovného (úplaty za vzdělávání) pro jednotlivé kurzy anglického, německého, francouzského a španělského jazyka realizované ve školním roce 2021/2022:

 

Typ kurzu
Hod/týden Určeno pro Kurzovné
Úplní začátečníci – 1. ročník, AJ Úroveň  A1 3 (1 x 3) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
5 900,-
7 500,-
začátečníci – 1. ročník, AJ, ŠJ
Úroveň A1-A2, KET
4 (2 x 2) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
7 500,-
8 500,-
začátečníci – 1. ročník, AJ, ŠJ, FJ
Úroveň A1-A2, KET, DELF
3 (1 x 3) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
5 900,-
6 900,-
mírně pokročilí – 2. ročník, AJ, ŠJ
Úroveň A2-B1, PET
3 (1 x 3) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
5 900,-
6 900,-
středně pokročilí – 3. ročník, AJ
Úroveň B1
3 (1 x 3) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
5 900,-
9 900,-
středně pokročilí – 3. ročník, AJ
Úroveň B1-B2
4 (2 x 2) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
7 500,-
8 500,-
středně pokročilí – 3. ročník, ŠJ
Úroveň A2+
3 (1 x 3) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
5 900,-
6 900,-
přípravný ke SJZ a FCE z AJ
Úroveň B2, FCE
4 (2 x 2) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
9 300,-
10 300,-
konverzační kurz AJ, NJ 4 (2 x 2) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
7 500,-
8 500,-
konverzační kurz AJ, NJ 2 (1 x 2) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
4 400,-
5 200,-
konverzační kurz FJ, ŠJ 3 (1 x 3) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
5 900,-
6 900,-
začátečníci – 1. ročník, NJ
Úroveň A1-A2
4 (2 x 2) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
7 500,-
8 500,-
mírně pokročilí – 2. ročník, NJ
Úroveň A2-B1
4 (2 x 2) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
7 500,-
8 500,-
středně pokročilí – 3. ročník, NJ
Úroveň B1-B2
4 (2 x 2) žáci ZŠ, SŠ,
dospělí
7 500,-
8 500,-

 

Úrovně dosažených znalostí jazyka jsou stanoveny dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. První ročník AJ slouží zároveň jako přípravný kurz pro zkoušku Key English Test (KET), druhý ročník slouží zároveň jako přípravný kurz pro zkoušku Preliminary English Test (PET), přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce základní je rovněž přípravou na zkoušku First Certificate in English (FCE). První ročník FJ slouží zároveň jako přípravný kurz pro zkoušku DELF. Podmínky vrácení poměrné části úplaty žákovi, který se odhlásí z kurzu v jeho průběhu, a další náležitosti hrazení úplaty za vzdělávání stanoví organizační řád jazykové školy.

Zrušovací ustanovení: Ruší se směrnice č. j. 01-2020-JŠ ze dne 1. 7. 2020
Účinnost: Tato směrnice nabývá účinnosti dne 9. 6. 2021
Uherský Brod 9. 6. 2021

 

Mgr. Karel Machálek, ředitel školy

0