Aktuálně, Olympiády a soutěže

Kvarta A – 2. a 3. místo v celostátní soutěži

17 Kvě , 2018   Gallery

Studenti německého jazyka ze třídy kvarta A se zúčastnili celostátní soutěže Moje obálka učebnice.
Cihlářová Sabina, Červenková Barbora, Číž Albert, Čubík Viktor, Hečová Anna, Hofmannová Magdaléna, Lukáš Vojtěch, Macka Šimon, Moravčíková Lucie, Nedělová Adéla, Nevařil Jakub, Oliva Matyáš, Plášek Karel, Skalský Alexandr, Šustková Alexandra, Vystrčil David
Krásné 2. místo získala Sabina Cihlářová, Anna Hečová (učebnice: Deutsch mit links und 40 Fieber) a 3. místo Albert Číž, Viktor Čubík, Šimon Macka, Alexandr Skalský (učebnice: Deutsch mit Einstein).

Jejich úkolem bylo vytvořit originální grafický návrh obálky učebnice. Dle informací se sešlo z celé republiky v kategorii němčina přibližně 50 návrhů, které musely být doplněny komentářem v německém jazyce. Porota hodnotila vtip, originalitu a estetické zpracování. Stejný důraz byl kladen i na jazykovou správnost textů, kterými žáci okomentovali své návrhy.

Slavnostní předání cen se konalo 10. 5. 2018 v hudebně gymnázia za přítomnosti Mgr. Terezy Havrlantové, odborné konzultantky pro cizí jazyky. Soutěž pořádalo nakladatelství Fraus.

Děkuji všem 16 němčinářům kvarty A za reprezentaci školy oceněným blahopřeji

Mgr. Monika Koubová, foto: Ing. Igor Naď

79