Aktuálně, Olympiády a soutěže

Mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj – junior

26 Lis , 2019   Gallery

je soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh z matematiky a fyziky.

V letošním roce proběhla soutěž ve středu 22. 11.2019 v několika městech České republiky, Slovenské republiky a Polska.

Z naší školy se Náboje zúčastnily tři čtyřčlenné týmy – dva z KA a jeden z TA.

Tým z TA ve složení Petr Kroča, Lubomír Habarta, Jan Theodor Hrdý a Eliška Kopuncová byl velmi úspěšný, se svými 34 body (maximum bylo 42) zvítězil ve Zlíně a umístil se na 58. místě z 905 týmů z ČR, SR a Polska.

Tým z KA ve složení Tomáš Doležálek, David Kučera, Daniel Holeš, Karolína Prajzová získal 28 bodů a skončil v mezinárodním srovnání na pěkném 157. místě z 905.

Další tým z KA ve složení Radim Kopunec, Radim Kozub, Vojtěch Man a Jakub Kuchař získal 26 bodů a skončil v mezinárodním srovnání na 332. místě z 905.

Všem za vzornou reprezentaci školy děkujeme.

A co řešili za úlohy?

Např.:
Úloha 21 . . . bod v obdélníku
Lenka si nakreslila obdélník ABCD s délkami stran v poměru AB :  BC = 4 : 3. Poté dovnitř obdélníku nakreslila bod P a všimla si, že obsahy trojúhelníků ABP, BCP a CDP byly postupně 17 cm2, 42 cm2 a 47 cm2. Jaký je obsah trojúhelníku DAP?

Úloha 31 . . . hustý lektvar
Čaroděj Jáchym popadl kus dřeva a nechal ho vznášet na vodě, přičemž si všiml, že ponořeny jsou 3/5 jeho objemu. Pak to stejné dřevo nechal plavat v kouzelném lektvaru a zjistil, že ponořeny jsou 3/4 jeho objemu. Jaká je hustota lektvaru?

text: Mgr. Yveta Ančincová
foto: Vojtěch Man

 

234