Mezinárodní zkoušky Cambridge

Jazyková škola přichází s mezinárodními zkouškami Cambridge English

Jazyková škola reaguje na aktuální  požadavky zájemců o kurzy a po dohodě s British Council ve Zlíně rozšířila svou nabídku o možnost složení  mezinárodně platných  zkoušek  Cambridge English – KET, PET, FCE

V současné době se zájemci mohou přihlásit do přípravnému intenzivního kurzu, který studenty připraví jak na Státní jazykovou zkoušku, tak také na FCE.
V případě zájmu škola zajistí kurzy také pro zkoušky KET a PET.

Zkoušky je možno skládat i bez přípravného kurzu, nabízíme však možnost zkušebního testu, který zhodnotí Vaši jazykovou úroveň.

Popis zkoušek:

KET (Key English test) – první zkouška pro ty, kteří si chtějí ověřit svou znalost jazyka.
Vyžaduje úroveň elementary – A2 (vhodné pro žáky končící základní školu). Certifikát je velkou výhodou při přijímacím řízení na střední školy.

PET (Preliminary English Test) – uchazeč na této úrovni by měl dosáhnout úrovně B1, která odpovídá 2. ročníku SŠ.

FCE (First Certificate in English) – požadovaná  úroveň je  B2.
Před složením zkoušky doporučujeme absolvovat  jednoletý intenzivní kurz na jazykové škole.
Certifikáty o složení Státní jazykové zkoušky jsou výhodou při přijímacím řízení na vysoké školy,  mezinárodní zkouška FCE je zohledňována nejen při přijímacím řízení na vysoké školy, ale také při hledání zaměstnání jak v České republice, tak  i v zahraničí.

Podrobnější informace pro studenty i jejich rodiče ke zkoušce FCE naleznete pod následujícím odkazem:
https://www.britishcouncil.cz/prirucka-pro-rodice

Jazyková škola při Gymnáziu J.A.Komenského v Uherském Brodě  organizuje výuku jazyků formou odpoledních kurzů v průběhu školního roku (září-červen). Nabídka jazyků byla již od počátku zaměřena na jazyk anglický, německý, španělský a francouzský.
Všichni vyučující jsou aprobovaní učitelé příslušného jazyka s jazykovou praxí a výbornou znalostí. Ve vyšších ročnících vyučuje také rodilý mluvčí.

V současné době jsou kurzy zaměřeny zejména na výuku anglického jazyka, o který je největší zájem.

Pro výuku anglického jazyka  škola nabízí následující kurzy:

– tříletý základní kurz je zaměřen na postupné zvládnutí nejdůležitějších oblastí mluvnice a slovní
zásoby anglického jazyka s cílem dorozumět se v běžných situacích a dosáhnout jazykových znalostí
na úrovni intermediate.

Dle Evropského referenčního rámce pro jazyky vede z úrovně:
A1- elementary (1. ročník)
A2 – pre-intermediate (2. ročník)
B1 – intermediate (3. ročník).
Kurzy jsou vždy 4 hodiny týdně.

Na základní kurz navazuje volitelná konverzace v anglickém jazyce a jednoletý intenzivní kurz, který připravuje na FCE.

1 030