Nepovinné předměty

Náboženství

  • výuka je rozdělena do 2 oddělení (podle věku žáků)
  • vyučujícím je Mgr. Pavel Martinka
  • výuka probíhá ráno 7.05 – 7.50 ve středu nebo v pátek
  • v učebně č. 502 (dle zařazení žáka do oddělení)

Nepovinná latina

  • převážně pro žáky septim a 3. ročníků
  • výuka probíhá od 7.05 hod ve čtvrtek
  • vyučující je Mgr. Blažena Pomykalová

 

1 319