Aktuálně

Noví žáci primy

5 Zář , 2023  

Žáci primy dostali své účty a byli prakticky seznámeni se školní počítačovou sítí, s trvalým přístupem k WiFi, s informačními systémy Bakaláři, Strava, Teams, Knihovna. Některé již znali z předchozích škol.

Díky síti Eduroam mají automatický přístup k WiFi ve většině vzdělávacích zařízení. V prostředí Teams mají elektronický přístup prakticky ke všem předmětům. Ke všem informačním systémům přistupují ze čtyř počítačových učeben, školních iPadů nebo jednoduše ze svých mobilů. Postupy přihlášení si zopakují v novém předmětu informatika.

GJAK