Obsah a cíle projektu

geu_color_web

Projekt vychází z potřeby posílení rozvoje klíčových kompetencí žáků gymnázia za pomoci moderních technologií a výukových materiálů. Je zaměřen na tvorbu výukových materiálů pro žáky založených na využití ICT, multimediální interaktivní výuky a e-learningu v 6 volitelných předmětech (ZSV, MA, FY, CH, BI, ZE), v nichž nejsou tyto materiály k dispozici. Žáci mají volitelné předměty v předposledním a posledním ročníku studia a slouží převážně k jejich přípravě na maturitní zkoušku a na další studium v terciární sféře vzdělávání. Vytvořené výukové materiály žáci využijí ke studiu. Projekt dále vytváří pro žáky s povinným předmětem IKT produkt věnovaný výuce ICT, pomocí něhož se naučí pracovat s moderními technologiemi, což jim následně pomůže v dalším vzdělávání. V rámci projektu se 6 učebnách doinstaluje moderní didaktická technika, čímž dojde ke zlepšení podmínek pro využívání ICT. Projekt rozvíjí klíčové kompetence žáků, posiluje jejich flexibilitu a adaptabilitu a zvyšuje tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

 

Cíle projektu:

 

  1. inovace metodiky vzdělávání a jeho posun k obecnějším a komplexním vzdělávacím cílům,
  2. vytvoření výukových a studijních materiálů založených na bázi ICT pro vybrané volitelné předměty gymnázia (ZSV, MA, FY, CH, BI, ZE) a povinný předmět IKT,
  3. zavedení a využívání nových metod práce s ICT, s multimediální technikou, s e-learningem jako nástroji k rozvoji a posílení kompetencí žáka a zvýšení jeho zájmu o informační technologie,
  4. zlepšení podmínek pro využívání ICT žáky i pedagogy tím, že se v celkem 6 učebnách instaluje moderní technika,
  5. naučit žáky elektronické materiály tvořit (prezentace, grafika, elektronické publikování) a efektivně používat.
39