Aktuálně, Olympiády a soutěže

Olympiáda – anglický jazyk 2016 – výsledky

19 Pro , 2016  

V pondělí 19. 12. 2016 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 61 studentů

V kategorii prim a sekund

1. Magda Bobčíková SA

2. Natálie Semelová PA

3. Tomáš Burlak SA

 

V kategorii tercií a kvart

1. Antonie Málková KA

2. Michal Procházka TA

3. Ráchel Horká také TA

 

Pro vyšší gymnázium byly stanoveny 3 komise a tady jsou výsledky:
V kategorii 1. ročníků a kvint 

1. Štěpán Řihák QA

2. David Strnad  1.B

3. Tadeáš Kozub  QA

 

V kategorii 2. ročníků a sext 

1. Jana Valečková  XA

2. Benedikt Žour XA

3. Šimon Petr Náhlík 2.A

 

V kategorii 3. ročníků a septim

1. Natálie Bičanová  YA

2. Jakub Výmola  YA

3. Šimon Pomykal YA

12