Aktuálně, Olympiády a soutěže

Olympiáda v anglickém jazyce

7 Led , 2020  

Letošní kolo anglické olympiády završilo kalendářní rok, protože se konalo až 19. a 20. prosince 2019. Ve čtvrtek 19. 12. 2019 soutěžili studenti z vyššího gymnázia v poslechovém testu a konverzaci na vybraná témata.

V kategorii první ročníku a kvinty suverénně zvítězila Magda Bobčíková z QA, druhé místo obsadil Jakub Ondrůšek z 1. A a na třetím místě se umístil Alexandr Janča ze třídy 1.B. Z druhého ročníku a sext se jako první umístil Michal Procházka z X.A, druhá skončila Ráchel Horká z XA a třetí místo patří Žanetě Gazdíkové rovněž z XA. V nejvyšší kategorii 3. ročníků a septim získal první místo Štěpán Matěk z YA, druhé místo obsadila Michaela Hradská z 3. B a na třetím místě skončil Dominik Frühauf z YA.

V pátek 20. 12. 2019 se soutěž konala pro studenty z nižšího gymnázia, skládala se z poslechu, gramatického testu a konverzace. V kategorii primy a sekundy zvítězil Marek Dvořáček z SA, druhé místo obsadila Amálie Jarošová z SA a na třetím místě skončila Vanesa Prokopiusová taktéž ze třídy SA. Za kategorii tercie a kvarta se na prvním místě umístila Natálie Semelová z KA, druhý skončil Jakub Flekač z KA a třetí místo obsadil Jáchym Vrba z TA.

Všem studentům děkujeme za vzornou přípravu na soutěž a postupujícím studentům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Kategorie Umístění
Prima a sekunda 1. Marek Dvořáček (SA)
2. Amálie Jarošová (SA)
3. Vanesa Prokopiusová (SA)
Tercie a kvarta 1. Natálie Semelová (KA)
2. Jakub Flekač  (KA)
3. Jáchym Vrba (TA)
Kvinta a 1. ročník 1. Magda Bobčíková  (QA)
2. Jakub Ondrůšek (1. A)
3. Alexandr Janča (1.B)
Sexta a 2. ročník 1. Michal Procházka (X.A)
2. Ráchel Horká (XA)
3. Žaneta Gazdíková (XA)
Septima a 3. ročník 1. Štěpán Matěk (YA)
2. Michaela Hradská (3. B)
3. Dominik Frühauf (YA)

Mgr. Milena Šišáková

310