Aktuálně, Olympiády a soutěže

Olympiáda v anglickém jazyce 2021

2 Led , 2022   Gallery

Konec kalendářního roku je tradičně uzavřen olympiádou v anglickém jazyce.
Ve čtvrtek 16. prosince 2021 soutěžili studenti z nižšího gymnázia. Písemná část se skládala z poslechu a gramatického testu, ústní část zahrnovala konverzaci na vybrané téma a popis obrázku. V kategorii primy a sekundy jednoznačně zvítězila Doubravka Pirová z PA, druhé místo obsadil Alex Christian Faivre z SA a na třetím místě skončila Lucie Montágová z PA. Za kategorii tercie a kvarta se na prvním místě umístila Amálie Jarošová z KA, druhý skončil Marek Dvořáček z KA a třetí místo obsadila Andrea Smetanová rovněž z KA.

Studenti vyššího gymnázia přišli na řadu v pátek 17. prosince 2021 a taktéž soutěžili v písemné i ústní části. V kategorii první ročníku a kvinty suverénně zvítězil Tomáš Borák z 1.B, druhé místo obsadila Nela Matrasová 1.B a na třetím místě se umístila Eliška Kadlčíková rovněž z 1.B. Z druhého ročníku a sext se jako první umístil Jakub Flekač z X.A, druhá skončila Natálie Semelová z X.A a třetí místo patří Michalovi Běťákovi rovněž z XA. V nejvyšší kategorii 3. ročníků a septim získal první místo Adam Kovařík z YA, druhé místo obsadila Martin Starý z YA a na třetím místě skončila Michaela Kráčmarová z YA.

Všem studentům děkujeme za vzornou přípravu na soutěž a postupujícím studentům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

 

Mgr. Milena Šišáková

 

Kategorie Umístění ,jméno soutěžícího, třída
Prima a sekunda       1. Doubravka Pirová (PA)
2. Alex Christian Faivre (SA)
3. Lucie Montágová (PA)
Tercie a kvarta         1. Amálie Jarošová (KA)
2. Marek Dvořáček  (KA)
3. Andrea Smetanová (KA)
Kvinta a 1. ročník    1. Tomáš Borák  (1.B)
2. Nela Matrasová (1.B)
3. Eliška Kadlčíková (1.B)
Sexta a 2. ročník      1. Jakub Flekač (X.A)
2. Natálie Semelová (XA)
3. Michal Běťák (XA)
Septima a 3. ročník  1. Adam Kovařík (YA)
2. Martin Starý (YA)
3. Michaela Kráčmarová (YA)

 

150