Předměty (prima – kvarta)

Povinné předměty

nižší stupeň osmiletého gymnázia (prima – kvarta)

obor: 7941K81                                 platí od 1. 9. 2014

 

Předmět            Ročník   Celkem
prima sekunda tercie kvarta
Český jazyk a literatura 5 4 3/1 4 16/2
Cizí jazyk 1 4/4 3/3 4/4 3/3 14/14
Cizí jazyk 2 2/2 2/2 3/3 7/7
Občanská výchova 1 1 1 1 4
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 2 1 7
Matematika 5 4 3/1 4 16/2
Fyzika 2 2/1* 2/1* 1 8/1
Chemie 1 2/1* 3/1 6,5/1,5
Přírodopis 2 2/1* 2 2/1 8,5/1,5
Inform. a kom. technolog. 1/1 1/1 1/1 3/3
Estetická výchova 3 2 3 2 10
Člověk a svět práce 1 0 1 1 3
Tělesná výchova 3/3 3/3 2/2 3/3 11/11
Celkem předepsaných hodin 30 30 31 31 122
Celkem 30 30 31 31 122

 

3 023