Předměty (kvinta-oktáva-4)

Povinné předměty

vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta – oktáva)
a čtyřleté gymnázium

obory: 7941K81 a 7941K41                            platí od 1. 9. 2014

 Předmět 1. roč.
kvinta
2. roč.
sexta
3. roč.
septima
4. roč.
oktáva
Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13/2
Cizí jazyk 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14
Další cizí jazyk 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13
Matematika 4 4 3 3 11/2(15)
Fyzika 2/1* 2/1* 2/1* V 7,5/1,5
Chemie 2/1* 2/1* 2/1* V(M) 7,5/1,5
Biologie 2 3/1 2 V(M) 7/1
Zeměpis 2 2 2 V(M) 6
Základy spol. věd 1 2 2 2 6(10)
Dějepis 2 2 3 V(M) 7
Hudeb./výtvar. výchova 2/2 2/2 V V 4/4
Inform. a kom. technol. 2/2 2/2 V V 4/4(8)
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Latina 0 1 V V 1
Volitelné 2leté (2x)     4 6 10
Volitelné 1leté (3x)       9 9
 Celkem 33 34 32 33 132
         
V= volitelné, V(M)=volitelné maturitní    
PV= povinně volitelné (společná část)      
3 496