Počet přijatých na VŠ 11-12

Ve školním roce 2011/2012 odmaturovalo na našem gymnáziu ve čtyřech třídách celkem 113 studentů. Na vysoké školy si podalo přihlášku všech 113 studentů a to v počtu 1-6 přihlášek..

Na vysokou školu bylo přijato 106 studentů, což činí 93,80 % z počtu všech, kteří odmaturovali.

Ostatní studenti pokračují vesměs na jazykových, středních školách, VOŠ , v nultých ročnících.

Počet přihlášených na VŠ a přijatých na VŠ podle tříd (počítána pouze jedna přihláška a jedno přijetí nebo nepřijetí):

třída odmaturovali přihlášeni na VŠ přijati
4.A 30 30 30
4.B 30 30 25
OA 27 27 25
OB 26 26 26

 

Počet přijatých na VŠ podle vysokých škol a fakult:

město vysoká škola fakulta Počet přijatých
Praha  
  Univerzita Karlova
  Fakulta filozofická 1
  Fakulta lékařská– Hradec Králové 2
  Fakulta právnická 1
  Fakulta sociálních věd 1
  Matematicko fyzikální fakulta 1
 
  České vysoké učení technické
  Fakulta architektury 1
  Fakulta stavební 2
 
  Vysoká škola ekonomická
  Fakulta mezinárodních vztahů 3
  Fakulta informatiky a statistiky 1
  Fakulta podnikohospodářská 1
 
  Vysoká škola hotelová 1
  Policejní akademie
  Fakulta bezpečnostně právní 1
 
  Vysoká škola chemicko-technologická
  Fakulta chemicko-inženýrská 1
  Fakulta potravinářské a biochemické technologie 1
 
Brno
  Vysoké učení technické
  Fakulta informačních technologií 5
  Fakulta podnikatelská 1
  Fakulta chemická 2
  Fakulta strojní inženýrství 1
  Fakulta stavební 4
  Fakulta elektrotechnická 1
 
  Masarykova univerzita
  Fakulta  ekonomicko správní  6
  Fakulta   lékařská  1
  Fakulta sociálních studií  3
  Fakulta pedagogická  5
  Fakulta právnická  5
  Fakulta přírodovědecká  5
 
  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
  Fakulta regionálního rozvoje a teritoriálních studií 2
  Provozně ekonomická fakulta 6
  Fakulta lesnická a dřevařská 2
 
  Veterinární a farmaceutická univerzita
  Fakulta veterinárního lékařství 2
  Fakulta farmaceutická 3
 
Olomouc
  Univerzita Palackého
  Fakulta filozofická 4
  Fakulta lékařská 1
  Fakulta pedagogická 13
  Fakulta právnická 2
  Fakulta přírodovědecká 1
  Cyrilometodějská teologická fakulta 1
 
 
Zlín
  Univerzita Tomáše Bati
  Fakulta humanitních studií 4
  Fakulta managmentu a ekonomiky 3
 
Ostrava
  Ostravská univerzita
  Fakulta přírodovědecká 2
  Fakulta sociálních studií 1
  VŠ báňská

– Technická univerzita Ostrava

  Fakulta ekonomická 1
 
Bratislava
  Univerzita Komenského
  Fakulta farmaceutická 1

 

435