Počet přijatých na VŠ 12-13

Ve školním roce 2012/2013 odmaturovalo na našem gymnáziu ve čtyřech třídách celkem 115 studentů. Na vysoké školy si podalo přihlášku všech 115 studentů a to v počtu 1-6 přihlášek..

Na vysokou školu bylo přijato 109 studentů, což činí 94,78 % z počtu všech, kteří odmaturovali.

Počet přihlášených na VŠ a přijatých na VŠ podle tříd (počítána pouze jedna přihláška a jedno přijetí nebo nepřijetí):

třída odmaturovali přihlášeni na VŠ přijati
4.A 29 29 26
4.B 30 30 28
OA 28 28 27
OB 28 28 28

Počet přijatých na VŠ podle vysokých škol a fakult:

město vysoká škola fakulta Počet přijatých
Praha  
  Univerzita Karlova
  Fakulta filozofická 1
  Fakulta právnická 1
  Fakulta tělesné výchovy a sportu 1
 
  České vysoké učení technické
  Fakulta architektury 3
  Fakulta biomedicínckého inž. 1
 
  Vysoká škola ekonomická
  Fakulta mezinárodních vztahů 4
  Fakulta podnikohospodářská 3
 
  Česká zemědělská univerzita
  Fakulta životního prostředí 1
  Fakulta tropického zemědělství 1
  Fakulta lesnicko-dřevařská 1
 
Brno
  Vysoké učení technické
  Fakulta informačních technologií 4
  Fakulta podnikatelská 1
  Fakulta chemická 3
  Fakulta strojní inženýrství 6
  Fakulta stavební 5
  Fakulta informatiky 1
 
  Masarykova univerzita
  Fakulta  ekonomicko správní  4
  Fakulta   lékařská  2
  Fakulta sociálních studií  3
  Fakulta pedagogická  4
  Fakulta právnická  1
  Fakulta přírodovědecká  4
  Fakulta informatiky  1
  Fakulta filozofická  3
 
  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
  Fakulta regionálního rozvoje a teritoriálních studií 2
  Provozně ekonomická fakulta 3
  Fakulta zahradnická 2
 
  Veterinární a farmaceutická univerzita
  Fakulta veterinárního hygieny a ekologie 1
 
  Univerzita obrany
  Fakulta vojenských technologií 1
 
Olomouc
  Univerzita Palackého
  Fakulta filozofická 6
  Fakulta lékařská 1
  Fakulta pedagogická 3
  Fakulta právnická 2
  Fakulta přírodovědecká 6
  Fakulta sportovních studií 3
  Fakulta zdravotnických věd 1
 
Hradec Králové
  Univerzita obrany
  Fakulta vojenského zdravotnictví 1
 
Zlín
  Univerzita Tomáše Bati
  Fakulta humanitních studií 3
  Fakulta managmentu a ekonomiky 1
  Fakulta multimediálních komunikací 1
 
Ostrava
  Ostravská univerzita
  Fakulta filozofická 2
 
  VŠ báňská – Technická univerzita Ostrava
  Fakulta ekonomická 4
  Fakulta bezpečnostního inženýrství 2
 
České Budějovice
  Jihočeská univerzita
  Fakulta pedagogická 1
 
Plzeň
  Západočeská univerzita
  Fakulta ekonomická 1
 
Bratislava
  Univerzita Komenského
  Fakulta pedagogická 2
 
Cambridge
  Univerzity of Cambridge Mathematics 1
 
407