Počet přijatých na VŠ 13-14

Ve školním roce 2013/2014 odmaturovalo na našem gymnáziu ve čtyřech třídách celkem 109 studentů.

Na vysoké školy si podalo přihlášku 106  studentů, a to v počtu 1 – 5 přihlášek. Na vysokou školu bylo přijato 99 studentů, což činí 90,82 % z počtu všech, kteří odmaturovali.

Počet přihlášených na VŠ a přijatých na VŠ podle tříd (počítána pouze jedna přihláška a jedno přijetí nebo nepřijetí):

třída odmaturovali přihlášeni na VŠ přijati
4.A 29 29 27
4.B 29 29 26
OA 25 25 23
OB 26 24 23

 

Počet přijatých na VŠ podle vysokých škol a fakult:

Praha

 • Univerzita Karlova
  • 1  Fakulta filozofická
  • 1  Fakulta právnická
  • 2  Fakulta lékařská
  • 2  Fakulta farmaceutická  Hradec Králové
 • České vysoké učení technické
  • 1  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • VŠCHT
  • 1  Fakulta chemicko-technologická
 • VŠE UK
  • 1  Fakulta podnikohospodářská
  • 1  Fakulta národohospodářská
 • Univerzita J.A.Komenského
  • 1  Fakulta právnická

Brno

 • Vysoké učení technické
  • 1  Fakulta informačních technologií
  • 6  Fakulta strojní
  • 6  Fakulta chemická
  • 9  Fakulta strojního inženýrství
  • 7  Fakulta stavební
 • Masarykova univerzita
  • 2  Fakulta ekonomicko – správní
  • 3  Fakulta lékařská
  • 7  Fakulta pedagogická
  • 1  Fakulta právnická
  • 3  Fakulta přírodovědecká
  • 3 Fakulta filozofická
 • Mendelova univerzita v Brně
  • 2  Fakulta agronomická
  • 3  Provozně ekonomická fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita
  • 5  Fakulta veterinární hygieny a ekologie
  • 3  Fakulta farmaceutická
 • Univerzita obrany
  • 2  Vojenská akademie Vyškov
 • VŠ obchodní a hotelová
  • 1  Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch
 • NEWTON College
  • 1  Management a psychologie

Olomouc

 • Univerzita Palackého
  • 2  Fakulta filozofická
  • 1  Fakulta lékařská
  • 2  Fakulta pedagogická
  • 1  Fakulta právnická
  • 9  Fakulta přírodovědecká
  • 1  Cyrilometodějská teologická fakulta

Zlín

 • Univerzita Tomáše Bati
  • 4  Univerzita Tomáše Bati
  • 1  Fakulta managementu a ekonomiky
  • 1  Fakulta technologická

Ostrava

 • Ostravská univerzita
  • 1  Fakulta pedagogická

 

0